Zelení stavebníci volajú po podpore stratégie environmentálneho Slovenska vládou

Diskusia 1  Zdroj:

5. 6. 2020 - Predstavitelia stavebníkov, ktorí sú zameraní na zelené stavby, volajú po inštitucionálnej podpore stratégie environmentálneho Slovenska vládou SR.

Predstavitelia stavebníkov, ktorí sú zameraní na zelené stavby, volajú po inštitucionálnej podpore stratégie environmentálneho Slovenska vládou SR. Informovali o tom platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), Inštitút pre pasívne domy (iEPD) a Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC).

Ako dodali zelení stavebníci, dokumentom Manifest 2020, ktorý je spoločným záväzkom 180 firiem na trhu, dala odborná verejnosť najavo záujem a pripravenosť prijímať nové záväzky tak, aby zabezpečila zodpovedné stavanie i rekonštrukciu, a zároveň navrhovať funkčné riešenia.

„Považujeme za nevyhnutné spolupracovať s vládou na dosiahnutí spoločného cieľa a sme pripravení prispieť našimi znalosťami do diskusie a návrhov konkrétnych opatrení. Zároveň potrebujeme odpovede na otázky, ktoré môže poskytnúť zo svojej pozície len vláda,“ uviedla Hana Ovesná zo SKGBC.

Ľubica Šimkovicová z iEPD zase apeluje na podporu pilotných projektov v mestách, ktoré majú za cieľ minimalizovať energetickú náročnosť. „Cieľom je minimalizácia spotreby energie v takom rozsahu, aby aj v komplikovanej mestskej zástavbe bolo možné vytvárať inteligentné energetické siete a pokryť spotrebu udržateľnou výrobou energie. Zásobovanie mestských častí energiou z lokálnych obnoviteľných zdrojov je pre mestá budúcnosti perspektívou,“ vysvetlila. Ako dodala, v husto zastavaných mestských oblastiach je realizácia energetických stratégií, ktoré implementujú fotovoltické a termické solárne kolektory, využívanie geotermálnej energie, tepelné čerpadlá a uskladňovanie energie, veľmi komplexnou úlohou a vyžaduje si zapojenie tímu skúsených odborníkov – práve tam by mala pomôcť vláda na naštartovanie záujmu.

V Manifeste 2020 žiadajú zelení stavebníci liberalizáciu trhu s energiou, nulovú daň z pridanej hodnoty (DPH) na zelené budovy a digitalizáciu stavebníctva.

„Súčasná vláda čelí obrovským výzvam – ekonomickým, sociálnym aj environmentálnym. Teší nás, že takmer 80 % opýtaných (z májového prieskumu agentúry Focus) si uvedomuje, že ekonomické opatrenia by mali byť v súlade s ochranou životného prostredia. Ak by neboli a túto oblasť podceníme, môžu nás časom dobehnúť rôzne krízové situácie, ktoré bude neskoro riešiť potom,“ uzavrela Katarína Nikodemová z platformy BPB.