Jadrom hospodárskej obnovy EÚ bude mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Pridajte názor  Zdroj:

28. 5. 2020 - Stredobodom plánu hospodárskej obnovy EÚ v celkovej hodnote 750 miliárd eur bude nový mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Vo štvrtok doobeda to pred novinármi potvrdili výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, Valdis Dombrovskis a eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.

Cieľom nového mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vo výške 560 miliárd eur je poskytovať finančnú podporu na investície a reformy nevyhnutné na trvalé oživenie ekonomík, zlepšenie hospodárskej a sociálnej odolnosti členských štátov EÚ, na vytváranie nových pracovných miest a na podporu ekologickej a digitálnej tranzície.
Mechanizmus bude vybavený nástrojom na prideľovanie grantov vo výške 310 miliárd eur a na poskytovanie úverov v objeme 250 miliárd eur.
Tento mechanizmus sa začlení do európskeho semestra, čo znamená, že členské štáty vypracujú plány obnovy a odolnosti v rámci svojich národných programov reforiem.
Nový mechanizmus bude k dispozícii všetkým členským štátom Únie, podpora sa však sústredí na tie krajiny a odvetvia, ktoré sú najpostihnutejšie v dôsledku koronakrízy a kde sú najväčšie potreby na posilnenie odolnosti. Jeho zámerom je stierať rozdiely medzi členskými štátmi a pripraviť európske hospodárstvo na budúcnosť.
Členským štátom má pomôcť riešiť problémy identifikované v európskom semestri v oblastiach ako konkurencieschopnosť, produktivita, environmentálna udržateľnosť, vzdelávanie a zručnosti, zdravie, zamestnanosť a hospodárska, sociálna a územná súdržnosť. Zabezpečí primerané zameranie týchto investícií a reforiem na projekty ekologického a digitálneho prechodu s cieľom vytvárať pracovné miesta a trvalo udržateľný rast a zvyšovať odolnosť Únie.
Väčšina finančných prostriedkov sa bude poskytovať prostredníctvom nenávratných grantov. Celková výška dostupných grantov bude 310 miliárd eur (v stálych cenách; 335 miliárd v bežných cenách). Ďalších 250 miliárd eur bude v pôžičkách (v stálych cenách; 268 miliárd v bežných cenách).
Pokiaľ ide o granty, maximálna suma na členský štát sa stanoví na základe vopred určeného kľúča na prideľovanie, ktorý zohľadňuje počet obyvateľov, HDP na obyvateľa a nezamestnanosť. Tento kľúč bude prínosom najmä pre krajiny najpostihnutejšie koronakrízou, pre krajiny s nízkym príjmom na obyvateľa a s vysokou nezamestnanosťou.
Pôžičky cez tento mechanizmus musia byť zdôvodnené vyššími finančnými potrebami spojenými s plánmi obnovy a odolnosti predloženými členskými štátmi. Maximálny objem pôžičiek pre každý členský štát nepresiahne 4,7 % jeho hrubého národného dôchodku.
Dombrovskis pre médiá vyhlásil, že ide o nástroj, ktorý sa pozerá do budúcnosti, lebo na jednej strane pomôže EÚ odraziť sa od šoku spôsobeného koronakrízou, ale na strane druhej znamená skok vpred zrýchlením zelených a digitálnych prechodov. "Mali by sme byť odvážni, a to tak z hľadiska presadzovania investícií, ako aj z hľadiska spolupráce, aby sme sa ubezpečili, že ďalšie slabé stránky a nerovnováhy nezabránia potrebnému oživeniu," opísal situáciu.
Komisár Gentiloni skonštatoval, že nástroj zameraný na obnovu a odolnosť je mocný nástroj, ktorý pomôže členom EÚ vyrovnať sa so zdravotnou krízou a posilní ich rast v budúcnosti. "Predstavuje tiež novú formu partnerstva medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. Za podpory bezprecedentných 560 miliárd eur, z ktorých je 310 miliárd eur vo forme grantov, chceme podporovať investície aj reformy, vytvárať pracovné miesta a zároveň ekologizovať a digitalizovať naše hospodárstva," vysvetlil Gentiloni.