Indikátor ekonomického sentimentu v máji medzimesačne poklesol

Pridajte názor  Zdroj:

28. 5. 2020 - Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu po sezónnej úprave (IES) v máji medzimesačne poklesol o 11,6 bodu na hodnotu 72,2, čo predstavuje najnižšiu hodnotu indikátora vôbec s výnimkou mája 2009. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR vo štvrtok.

Ako skonštatoval úrad, dôvera sa zvýšila najmä v priemysle, menej u spotrebiteľov a v obchode. Naopak, znížila sa v službách a v stavebníctve. Aktuálna hodnota IES zaostáva za úrovňou dlhodobého priemeru o 31,1 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 23 bodov.
Indikátor dôvery v priemysle v máji vzrástol o 13,6 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -28,7. Vývoj indikátora podľa úradu priaznivo ovplyvnil hlavne rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch.
V máji indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -47 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23 bodov, konštatuje úrad.
Indikátor dôvery v obchode vzrástol v máji v porovnaní s aprílom o 2,3 p. b. na hodnotu -1,0 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.
Indikátor dôvery v službách v máji mal aj naďalej klesajúci trend, jeho hodnota (-52,3) sa v porovnaní s aprílom znížila o 3 p. b. Vývoj indikátora bol podľa ŠÚ SR ovplyvnený negatívnymi hodnoteniami podnikateľskej situácie a dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili pozitívne.
Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku mája po minulomesačnom prepade optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 3,8 bodu na hodnotu -38,1. Respondenti boli optimistickejší pri troch zložkách indikátora, najmä v očakávaniach finančnej situácie domácnosti a celkovej hospodárskej situácie, menej v očakávaniach úspor v domácnosti. Ich očakávania vývoja nezamestnanosti sa prakticky nezmenili, konštatuje úrad. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 31,5 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 19,1 bodu.