Viac než dve tretiny mladých ľudí si pravidelne sporia

Pridajte názor  Zdroj: TASR

26. 5. 2020 - Mladí Slováci myslia na svoju budúcnosť i horšiu ekonomickú situáciu. Pravidelne si odkladá určitú sumu každý mesiac až 69 % ľudí vo veku 18 až 30 rokov.

Mladí Slováci myslia na svoju budúcnosť i horšiu ekonomickú situáciu. Pravidelne si odkladá určitú sumu každý mesiac až 69 % ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Podiel mladých ľudí s úsporami rastie s vekom, a tiež s dosiahnutou úrovňou vzdelania. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kruk Česká republika a Slovenská republika vypracovala agentúra STEM/MARK.

Mladí Slováci každý mesiac priemerne usporia 130 eur a najčastejšie na tento účel využívajú sporiace účty, termínované vklady a dôchodkové fondy. Častejšie sporia muži (73 %) než ženy (66 %), osoby vo veku 27 až 30 rokov (79 %) a mladí ľudia s vysokoškolským (79 %) a stredoškolským vzdelaním (67 %).

"Prechádzame neštandardným a neistým obdobím, v ktorom veľa ľudí prišlo prinajmenšom na čas o pravidelný príjem či vedľajší zárobok. Predpokladaný globálny pokles ekonomiky bude mnohonásobne dlhší než trvanie súčasných obmedzení a bude okrem iného spojený s nárastom nezamestnanosti. Ľudia s úsporami si dlhšie dokážu udržať svoj životný štandard a nebudú nútení požičiavať si na bežné výdavky," konštatuje generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová. Podľa nej pre mnohých Slovákov bez úspor bude problematické financovať neplánované výdavky, alebo splácať súčasné záväzky.

Medzi mladými Slovákmi sporia viac zamestnanci (81 %) ako podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (62 %). Spomedzi zamestnaných Slovákov vo veku 18 až 30 rokov najviac sporia pracovníci v priemysle a stavebníctve (84 %), nasledujú zamestnanci obchodu a služieb (80 %) a verejného sektora (75 %). Najmenej sporia zamestnanci v poľnohospodárstve a lesníctve (48 %).

"Ochota sporiť podľa očakávaní rastie s čistým osobným príjmom i príjmom domácností. Najprezieravejší sú v tomto smere respondenti z Trenčianskeho kraja, kde si pravidelne sporí 84 % mladých ľudí. Najmenej sporia v Trnavskom kraji, pravidelnú sumu si odkladá 57 % mladých Slovákov," dodala Palendalová.

Mladší ľudia vo veku 18 až 22 rokov chcú mať v prípade potreby svoje úspory rýchlo k dispozícii, a tak si často ukladajú peniaze doma. S rastúcim vekom mladí preferujú sporiace účty a termínované vklady.