Potravinová sebestačnosť: Sú Európania pripravení jesť chrobákov?

Diskusia 19  
Potravinová sebestačnosť: Sú Európania pripravení jesť chrobákov?
Zdroj: Summit News
Foto: getty images


27. 5. 2020 - Nový návrh politiky EÚ, ktorý bol oznámený minulý týždeň, požaduje, aby sa „proteíny na báze hmyzu“ vo veľkej miere propagovali ako náhrada živočíšnych produktov s cieľom chrániť životné prostredie. Konzumácia hmyzu pramení z usmernení OSN, ktoré „propagujú hmyz ako udržateľnú potravinu s vysokým obsahom bielkovín“.

Európska komisia oznámila stratégiu Farm to Fork (F2F), ako „spravodlivý, zdravý a ekologický“ program, ktorý sa zameria na „zvýšenie dostupnosti a zdrojov alternatívnych proteínov, ako sú rastlinné, mikrobiálne, morské a hmyzie bielkoviny a náhrady mäsa.“ V návrhu sa poznamenáva, že program nie je realizovateľný bez posunu v stravovaní ľudí. „Prechod na rastlinnú stravu s menším zastúpením červeného a spracovaného mäsa a s väčším množstvom ovocia a zeleniny zníži nielen riziká život ohrozujúcich chorôb, ale aj environmentálny vplyv potravinového systému,“ tvrdí stratégia zverejnená minulú stredu.

Spravodajský server EURACTIV poznamenal, že táto politika požaduje zvýšenú mieru konzumácie chrobákov. Oslovil Constantina Murarua z Medzinárodnej platformy hmyz pre potraviny a krmivá (IPIFF), neziskovej organizácie EÚ a ten myšlienku chváli. Ľudia aj zvieratá by mali konzumovať podľa neho viac chrobákov a tvrdí, že to v sebe skrýva „obrovský potenciál“.

„EÚ sa v súčasnosti silne spolieha na dovoz potravín, ale prerušenie v dôsledku prepuknutia koronavírusu v posledných mesiacoch ukázalo, že sa musíme stále viac usilovať o zvýšenie sebestačnosti nášho poľnohospodárstva,“
uviedol. „Hmyz sa môže produkovať lokálne a je to vysoko výživné jedlo bohaté na bielkoviny, ktoré sa dá produkovať vo veľkom množstve na malej ploche," dodal.
 


EÚ presadzuje myšlienku konzumácie hmyzu po tom, čo jej Úrad pre bezpečnosť potravín schválil predaj hmyzu a chrobákov ako „nových potravín“ začiatkom tohto roka. To znamená, že budú pravdepodobne hromadne vyrábané na ľudskú spotrebu na celom kontinente do konca tohto roka. „Majú dobrú šancu dostať v nasledujúcich týždňoch zelenú," uviedol generálny tajomník Medzinárodnej platformy hmyzu pre potraviny a krmivá Christophe Derrien.

Kultúrne inštitúcie a médiá v posledných rokoch intenzívne propagovali zmenu stravovacích návykov smerom ku konzumácii hmyzu, pretože ľudia sú pripravení prijať drasticky nižšiu životnú úroveň v rámci katastrofálnych globálnych programov „Green New Deal“. Toto bude ešte umocnené očakávanou hospodárskou recesiou alebo dokonca depresiou spôsobenou prepuknutím koronavírusu. A to je aj dôvod, prečo aj renomované publikácie, ako The Economist, propagujú myšlienku jesť hmyz, a to aj napriek tomu, že elitári, ktorí tieto médiá čítajú, by nikdy neuvažovali o tom, že by sa čo i len pozreli na jedlo z cvrčkov alebo chrobákov. Nie je divu, že reštaurácie nevidia veľký potenciál v ponuke červových hamburgerov, ktoré sú známe ako „bug macs“.