Osem štátov EÚ podporilo zemný plyn pri dosiahnutí cieľa klimatickej neutrality

Diskusia 3  Zdroj:

26. 5. 2020 - Slovensko sa pripojilo k stanovisku ďalších siedmich štátov EÚ, ktoré zdôrazňujú význam zemného plynu pri dosiahnutí cieľa klimatickej neutrality do roku 2050.

Slovensko sa pripojilo k stanovisku ďalších siedmich štátov EÚ, ktoré zdôrazňujú význam zemného plynu pri dosiahnutí cieľa klimatickej neutrality do roku 2050. Energetická a klimatická politika EÚ by podľa signatárov mala uznať existenciu národných a regionálnych rozdielov a mala by umožniť implementáciu riešení "šitých na mieru". Prechod založený výlučne na obnoviteľných zdrojoch energie nezohľadňuje potrebu diverzifikovaného energetického mixu v EÚ, uvádza sa v materiáli, o ktorom informovali internetové portály euractiv.com a slovgas.sk.

Dokument, ktorý má TASR k dispozícii, podpísalo okrem Slovenska aj Bulharsko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Litva, Poľsko a Rumunsko. Štáty v ňom vyzdvihli úlohu zemného plynu pri prechode na bezuhlíkové technológie. Infraštruktúra zemného plynu by sa podľa nich mohla v budúcnosti využívať na dopravu biometánu, vodíka, ale aj ďalších plynov. "Plynárenská infraštruktúra by sa preto mala považovať za jednu z možností trvalo udržateľného a rýchleho prechodu k čistejšej výrobe tepla a elektrickej energie," zdôraznili signatári.

S postupným zvyšovaním podielu nestálych obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ bude vysoká flexibilita plynárenskej infraštruktúry podľa dokumentu nevyhnutná na efektívnu prevádzku energetických systémov niektorých európskych krajín a regiónov.

Štáty s rozvinutou plynárenskou sieťou sa však obávajú zníženia investícií do tejto infraštruktúry. Koncom minulého roka totiž Európska investičná banka (EIB) oznámila, že od roku 2021 zníži financovanie projektov v oblasti fosílnych palív. Obmedzenie financovania plynárenských projektov avizovala aj Európska komisia. Tá chce podporovať iba tie projekty plynovej infraštruktúry, ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľa nulových emisií.

Signatári "pozičného dokumentu" Úloha zemného plynu v klimaticky neutrálnej Európe si myslia, že EÚ by mala dodržať zásadu technologickej neutrality. "Príslušné investície nemôžu byť predmetom diskriminačného zaobchádzania z hľadiska financovania EÚ," zdôrazňuje dokument. Spoločnosti, ktoré prevádzkujú plynárenskú infraštruktúru, by podľa neho mali mať rovnaký prístup k vonkajšiemu kapitálu ako spoločnosti prevádzkujúce elektrické siete.