Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Pridajte názor  Zdroj:

22. 5. 2020 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- v úseku Úpor - Michaľany v dňoch 25.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- v úseku Úpor - Michaľany v dňoch 25. a 26. mája od 8.30 h do 14.20 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a náletových drevín.

Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. Výluka v úseku Vojany - Drahňov - Budkovce e Slovenskej od 25. mája, od 8.00 h nepretržite až do 27. mája, do 16.00 h a 28. mája od 8.00 h do 13.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba mostného objektu v km 26,231 súvislá výmena mostníc a podvalov, oprava mostnej konštrukcie, výmena a doťahovanie upevňovadiel, oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, zváranie koľajníc a údržba trakčného vedenia.

Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.- v úseku Sabinov - Lipany 28. mája od 08.20 h do 13.00 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Veľký Šariš - Sabinov v dňoch 26. a 27. mája od 8.10 h do 13.10 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje a geometrickej polohy koľaje, strojné čistenie koľajového lôžka, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Kysak - Ličartovce - Drienovská Nová Ves 25. mája od 8.40 h do 13.50 h.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v Sládkovičove od 27. mája, od 8.40 h nepretržite až do 29. mája, do 18.00 h.

V rámci tejto výluky sa uskutoční výmena pôvodného releového domčeka za betónový pre svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie v km 97,198 (SP1998) v ŽST Sládkovičovo. Počas celej doby výluky bude priecestné zabezpečovacie zariadenie vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia v zmysle platných predpisov ŽSR. Plynulosť a bezpečnosť železničnej a cestnej dopravy na priecestí nebude obmedzená ani ohrozená.

Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.