Inflácia v eurozóne sa v apríli spomalila na 0,3 %

Pridajte názor  Zdroj:

20. 5. 2020 - Inflácia v eurozóne sa v apríli spomalila o niečo viac, než sa predpokladalo. Dôvodom zníženia tempa rastu cien boli reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19.

Inflácia v eurozóne sa v apríli spomalila o niečo viac, než sa predpokladalo. Dôvodom zníženia tempa rastu cien boli reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19.

Index spotrebiteľských cien v eurozóne medziročne stúpol o 0,3 % z 0,7 % v marci, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Eurostat tak revidoval prvý odhad, ktorý počítal s poklesom inflácie len na 0,4 %. Na porovnanie, v apríli 2019 dosiahla medziročná miera inflácie 1,7 %.

Inflácia v celej Európskej únii (EÚ) sa v apríli spomalila na 0,7 % z 1,2 % v marci a 1,9 % v apríli 2019.

V medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny spomedzi členských štátov EÚ najprudšie klesli v Slovinsku (-1,3 %), na Cypre (-1,2 %) a v Estónsku a Grécku (po -0,9 %). Naopak, najvyššiu infláciu zaznamenali Česko (3,3 %), Poľsko (2,9 %) a Maďarsko (2,5 %). Na Slovensku sa medziročná inflácia v apríli spomalila na 2,1 % z 2,4 % v marci.

V apríli najviac prispelo k inflácii v eurozóne zvýšenie cien potravín, alkoholu a tabaku (+0,67 percentuálneho bodu, nasledované cenami služieb (+0,52 bodu), neenergetických priemyselných tovarov (+0,09 bodu) a energiami (-0,97 bodu).