NBS dosiahla v minulom roku zisk 212,1 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj:

19. 5. 2020 - Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 212,1 milióna eur. Medziročne sa zvýšil o 39,7 milióna eur.

Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 212,1 milióna eur. Medziročne sa zvýšil o 39,7 milióna eur. Minuloročný zisk bude v plnej výške použitý na zníženie strát z minulých rokov. Vyplýva to zo správy o výsledku hospodárenia za rok 2019, ktorú vzal v utorok na vedomie parlament.

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2019 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 207,3 milióna eur, z toho úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky predstavoval 104,4 milióna eur a úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS predstavoval 102,9 milióna eur. Za rok 2019 NBS odviedla do štátneho rozpočtu SR zrážkovú daň 35,1 milióna eur z príjmov z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky.

Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu Eurosystému za rok 2019 predstavoval 91,4 milióna eur. NBS vykázala vo výsledkoch za vlaňajšok podiel z predbežného prerozdelenia zisku ECB za rok 2019 vo výške 16,5 milióna eur a prijatý podiel na čistom zisku ECB za rok 2018 vo výške 4,2 milióna eur.

V súlade s rozhodnutím Bankovej rady NBS bola všeobecná rezerva na finančné riziká k 31. decembru 2019 ponechaná v nezmenenej výške 660 miliónov eur. Rezerva je tvorená na krytie kurzových, úrokových, kreditných, akciových rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje Banková rada NBS.

Čisté náklady na zabezpečenie prevádzky a správy banky v roku 2019 boli čerpané v objeme 66,8 milióna eur. Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli 5,4 milióna eur. Banka realizovala výrobu 56,4 milióna kusov bankoviek v nominálnej hodnote 20 eur, razbu 54,5 milióna kusov obehových mincí určených na peňažný obeh, razbu obehových mincí s ročníkom razby 2019 v počte 160.800 kusov do súborov mincí a razbu siedmich druhov zberateľských mincí v počte 67.000 kusov.