Sociálna poisťovňa sa dôrazne ohradzuje: Nemáme so štátnou pomocou nič spoločné!

Diskusia 1  
Sociálna poisťovňa sa dôrazne ohradzuje: Nemáme so štátnou pomocou nič spoločné!
Zdroj: TASR
Foto: TASR/Marko Erd


15. 5. 2020 - Sociálna poisťovňa sa dôrazne ohradzuje voči opakujúcim sa tvrdeniam viacerých médií i politikov, že je v súvislosti s koronakrízou zodpovedná za "meškanie" štátnej pomoci podnikateľom a občanov. Nie je to pravda – Sociálna poisťovňa túto oblasť vôbec nemá v náplni svojej činnosti. Niektorí politici a novinári však opakovane túto tému zjednodušujú a podsúvajú verejnosti názor, že prúdenie finančnej pomoci štátu pre podnikateľov a občanov mešká kvôli neschopnosti Sociálnej poisťovne a jej vedenia.

Za prijímanie a vybavovanie žiadostí o priamu finančnú pomoc štátu počas koronakrízy pre podnikateľov a občanov (SZČO) zodpovedajú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú súčasťou štátnej správy, resp. ďalšia finančná pomoc štátu pre podnikateľov (prostredníctvom úverov) spadá do kompetencie ministerstva hospodárstva a príslušných bánk a finančných inštitúcií.

Informácie o štátnej pomoci, ktorú počas koronakrízy poskytujú úrady práce, sú prístupné na webovej stránke ústredia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tu: https://www.upsvr.gov.sk/. Ďalšie postupy a rady verejnosti sú zverejnené aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí SR a rodiny tu: https://www.employment.gov.sk/sk/.

Sociálna poisťovňa aj v súčasnej mimoriadnej situácii na základe opakovaných noviel zákona o sociálnom poistení vypláca nemocenské dávky, konkrétne ide o tzv. pandemické nemocenské dávky pri práceneschopnosti (PN) a dávku pandemické ošetrovné (ošetrovanie člena rodiny – OČR) z dôvodu uzavretia predškolských a školských zariadení. Tak isto vypláca v predĺženom období dávky v nezamestnanosti. Sociálnej poisťovni môžu tiež SZČO adresovať čestné vyhlásenia, na základe ktorých sa im za marec 2020 mohli odložiť povinnosti pri platení poisteného a za apríl ide o odpustenie platenia poistného.

Všetky tieto povinnosti voči poistencom si Sociálna poisťovňa plní včas – v zákonom stanovenej lehote a nie je dôvod na jej kritiku.

Sociálna poisťovňa preto žiada médiá i politikov, aby rozlišovali zodpovednosť jednotlivých inštitúcií pri poskytovaní dávok. Neodborné vyjadrenia majú za následok zneistenú verejnosť, ktorá jednotlivé úrady zahlcuje často zbytočnými žiadosťami, telefonickými či mailovým žiadosťami o dávky, ktoré im nepatria do právomocí na vybavovanie a zaťažujú tak zamestnancov v súčasnej náročnej situácii odpoveďami na zbytočné podnety. Okrem toho nevyznievajú vhodne voči zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorí historicky rekordné množstva žiadosti stíhajú vybavovať za cenu pracovných víkendov a štátnych sviatkov, ako aj každodenných predĺžených zmien, pričom takisto ako iné podniky a inštitúcie sú oslabení OČR-kami a PN-kami.TASR o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.