Iniciatíva slovenských maloobchodníkov poslala vláde otvorený list

Diskusia 2  Zdroj: TASR

14. 5. 2020 - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) poslala vláde otvorený list. Žiada štát, aby podmienil poskytnutie priamej dotácie vo výške 50 % z nájomného aj spoločnou dohodou prenajímateľov a nájomcov na ďalšom trvaní zmluvy a jej podmienkach a aby takéto spoločné vyhlásenie bolo súčasťou čerpania štátnej podpory.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) poslala vláde otvorený list. Žiada štát, aby podmienil poskytnutie priamej dotácie vo výške 50 % z nájomného aj spoločnou dohodou prenajímateľov a nájomcov na ďalšom trvaní zmluvy a jej podmienkach a aby takéto spoločné vyhlásenie bolo súčasťou čerpania štátnej podpory. Informoval o tom zástupca iniciatívy Daniel Krakovský.

"Ako zástupcovia slovenských maloobchodníkov sme sa v stredu (13. 5.) z médií dozvedeli o predbežnej dohode na vyriešení otázky nájomného pre povinne zatvorené prevádzky. Vítame akýkoľvek posun, pretože túto otázku aktívne komunikujeme už niekoľko týždňov a doteraz sa tento problém obmedzil iba na predkladanie rôznych návrhov bez reálneho riešenia. Navrhované riešenie, kedy by štát uhradil 50 % z nájomného a zvyšok by uhradili nájomcovia do štyroch rokov, je síce krok vpred, žiada sa nám dodať jedno veľké 'ale'," zdôraznili okrem iného maloobchodníci v otvorenom liste.

Iniciatíva žiada štát, aby podmienil poskytnutie priamej dotácie vo výške 50 % aj spoločnou dohodou prenajímateľov a nájomcov na ďalšom trvaní zmluvy a jej podmienkach a takéto spoločné prehlásenie bolo súčasťou čerpania štátnej podpory. Iba tak je podľa nej možné preukázať ochotu prenajímateľov jednať s nájomcami a udržať tak zdravý dlhodobý nájomný vzťah. V opačnom prípade by mohli nájomcovia svoju nájomnú zmluvu bez sankcií ukončiť.

"Rovnakým spôsobom totiž štát dáva podporu nám, maloobchodníkom, kedy nás zaväzuje udržať pracovné miesta po prijatí dotácie na našich zamestnancov. Nevidíme dôvod, prečo by sa rovnako nemohli zaviazať prenajímatelia udržať svojich nájomcov v prenajatých priestoroch," zdôraznila v liste vláde iniciatíva.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov aktuálne združuje viac ako 150 členov s viac ako 1000 prevádzkami po celom Slovensku v nákupných centrách, retail a shopping parkoch, ale aj prevádzkach v iných priestoroch. Do iniciatívy sú zapojení nájomcovia z rôznych segmentov (gastro, textil, elektro, služby a iné), no všetci majú rovnaké problémy, ktoré ako iniciatíva chcú riešiť.