Až 15.000 žiadateľov o OČR zabudlo na zaslanie čestného vyhlásenia

Pridajte názor  Zdroj:

12. 5. 2020 - V najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa (SP) posielať SMS správy a emailové správy žiadateľom o pandemické ošetrovné (OČR), ktorí jej k žiadosti o túto dávku za marec neposlali čestné vyhlásenie.

V najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa (SP) posielať SMS správy a emailové správy žiadateľom o pandemické ošetrovné (OČR), ktorí jej k žiadosti o túto dávku za marec neposlali čestné vyhlásenie. Bez neho poisťovňa nemôže pandemickú dávku vyplatiť, pretože čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné je jedna zo zákonných podmienok na jej priznanie. Neúplných žiadostí o OČR bolo vyše 15.000.

Čestné vyhlásenie slúži ako doklad o tom, koľko dní sa poistenec o člena rodiny staral. "Od toho sa potom odvíja výpočet a výška dávky," priblížil hovorca SP Peter Višváder. Ľudí, ktorí zaslali neúplné žiadosti, musí SP osloviť a ich žiadosti individuálne preveriť a potrebné dokumenty je nutné poisťovni zaslať.

"Práve kompletizovanie podkladov k pandemickej OČR spomaľuje priebeh vyplácania ďalších dávok už aj za apríl, pretože tento proces je administratívne a časovo veľmi náročný. Sociálna poisťovňa preto prosí žiadateľov o väčšiu pozornosť a vyzýva ich, aby po doručení SMS alebo e-mailovej správy o chýbajúcom čestnom vyhlásení promptne zareagovali a doručili ho pobočke vyplnené," uviedol Višváder. Vyhlásenie je najlepšie zaslať SP obratom emailom.

SP tvrdí, že zasielaním SMS správ a emailov chce vyjsť žiadateľom v ústrety, aby im mohli byť peniaze vyplatené, hoci sama v dôsledku koronakrízy čelí zníženému počtu pracovných síl na vybavovanie dávok takmer o 25 %. "Zároveň SP začala vybavovať aj aprílové žiadosti o pandemické OČR. K 7. máju tohto roka ich bolo vyplatených už 65.000 a aj v tomto prípade prosí žiadateľov, ktorí tak ešte neurobili, aby svojej pobočke poslali e-mailom vyplnené čestné vyhlásenie za apríl s vyznačením presného počtu dní, počas ktorých poskytovali z dôvodu pandémie starostlivosť o dieťa, respektíve dospelú osobu," dodal Višváder.