Soros: Európa bude na boj s COVID-19 potrebovať asi bilión eur, viem, kde ich zobrať

, project syndicate Foto: SITA/AP

Soros hovorí o úplne mimoriadnej vojne nielen s vírusom, ktorý ohrozuje životy ľudí, ale aj vojne o prežití samotnej únie. Vydanie dlhopisov s plnou dôverou a uznaním EÚ by poskytlo politický súhlas tomu, čo už Európska centrálna banka urobila, keď odstránila prakticky všetky obmedzenia vo svojich programoch nákupu dlhopisov.

George Soros navrhuje, aby Európska únia peniaze potrebné pre rekonvalescenčných fond získala predajom "večných dlhopisov", pri ktorých nie je potrebné istinu splatiť. Možno ich z rozhodnutia emitenta odkúpiť alebo umoriť. Vydanie večných dlhopisov zo strany EÚ, najmä v tak obrovskom rozsahu, by bolo bezprecedentné ale iné vlády sa už v minulosti o takýto nástroj opreli. Soros ako príklad uvádza Britániu, ktorá využila zjednotené dlhopisy ("consols") na financovanie napoleonských vojen a vojnové dlhopisy na financovanie prvej svetovej vojny. S emisiami týchto dlhopisov sa v Londýne obchodovalo až do roku 2015, kedy boli oba umorené. Druhým príkladom je Kongres USA, ktorý v 70-tych rokoch 19. storočia poveril štátnu pokladnicu vydaním zjednotených dlhopisov s cieľom konsolidovať už existujúce dlhopisy a tie potom boli v následných rokoch emitované.

Večné dlhopisy majú podľa Sorosa tri dodatočné výhody, vďaka ktorým sú za týchto okolností vhodné.

Nie je nikdy nutné ich splatiť, zaťažili by EÚ prekvapivo ľahkým fiškálnom bremenom napriek svojej značnej finančnej palebnej sile. Okrem toho by ich EÚ pri splatnosti nemusela refinancovať, nemusela by pristúpiť k umorovacím platbám ani zbierať peniaze (napríklad v umorovacom fonde) na ich konečné splatenie. EÚ by bola povinná z nich iba platiť pravidelný úrok. Večný dlhopis vo výške bilión eur s 0,5 % poukážkou by vyšiel rozpočet EÚ na iba päť miliárd eur ročne. To sú necelé 3 % rozpočtu EÚ na rok 2020.

Druhá výhoda je skôr technická. Trh nemusí byť schopný absorbovať bilión eur naraz. Vydaním večného dlhopisu by EÚ mohla túto sumu získať v splátkach, bez toho aby zakaždým vydávala nový dlhopis.

Tretia výhoda tkvie v tom, že večný dlhopis vydaný EÚ by bol veľmi príťažlivým aktívom pre programy ECB zamerané na nákupy dlhopisov. Keďže splatnosť večného dlhopisu je vždy rovnaká, ECB by nebola nútená upravovať rovnováhu svojho portfólia.

Soros upozorňuje, že EÚ nemusí vytvárať žiaden nový mechanizmus ani štruktúru pre vydanie dlhopisov, pretože v minulosti už EÚ dlhopisy vydala. Výnosy by mali byť využité na investície a granty súvisiace s bojom proti pandémii. Európska komisia by financie distribuovala buď priamo, alebo prostredníctvom členských štátov a ďalších inštitúcií (napríklad miestnych samospráv), ktoré sa priamo podieľajú na boji proti pandémii COVID-19.

Soros vyzýva európskych lídrov, aby podnikli mimoriadne opatrenia potrebné na odvrátenie dlhodobého poškodenia EÚ aj v podobe Európskeho fondu na zotavenie, ktorý by sa financoval večnými dlhopismi. Podľa miliardára je to najľahší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob, ako ho vytvoriť.

Súvisiace články

Aktuálne správy