Na Slovensku dominuje naviazanie hypoték na fixnú sadzbu

Pridajte názor  Zdroj:

20. 4. 2020 - Domácnosti v eurozóne si naďalej požičiavajú viac prostriedkov na kúpu nehnuteľností na bývanie. Na Slovensku dominuje naviazanie hypoték na fixnú sadzbu.

Domácnosti v eurozóne si naďalej požičiavajú viac prostriedkov na kúpu nehnuteľností na bývanie. Na Slovensku dominuje naviazanie hypoték na fixnú sadzbu. Vyplýva to z najnovšieho čísla Sprievodca štatistikou eurozóny, ktorú zverejnila Európska centrálna banka (ECB) a v ktorej analyzuje úvery poskytnuté bankami eurozóny na nehnuteľnosti na bývanie.

Celkový nesplatený objem prostriedkov, ktoré si domácnosti v eurozóne požičali od bánk na kúpu nehnuteľností na bývanie, vo februári tohto roka predstavoval 4,6 bilióna eur, čo je približne 40 % hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny.

Hoci úrokové sadzby bankových úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie v celej eurozóne klesajú, v jednotlivých krajinách sa uplatňujú odlišné postupy, pokiaľ ide o naviazanie hypoték na fixnú alebo pohyblivú sadzbu. Vo februári 2020 bolo napríklad vo Fínsku 98 % nových úverov domácnostiam s pohyblivou sadzbou, zatiaľ čo vo Francúzsku to bolo menej ako dve percentá a na Slovensku menej ako 1,5 %.

K rastúcemu dopytu domácností po úveroch prispievali nízke úrokové sadzby. V eurozóne klesla priemerná úroková sadzba nových úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie z približne 3,6 % vo februári 2010 na 1,41 % vo februári 2020. Z bližšieho pohľadu na údaje na úrovni jednotlivých krajín však vyplýva široký rozptyl úrokových sadzieb v rámci eurozóny, a to od 0,77 % vo Fínsku až po približne 2,88 % v Írsku. Na Slovensku mala daná úroková sadzba vo februári 2020 úroveň 1,08 %.