Etika a nakupovanie počas koronavírusu

Diskusia 6  
Etika a nakupovanie počas koronavírusu
Zdroj: theconversation
Foto: SITA/AP


8. 4. 2020 - Kríza spôsobená koronavírusom zatvorila obchody. Nie všetky a nie úplne pre každého, ale my spotrebitelia sme mali presunúť do on-line prostredia, kde to funguje ako sme boli zvyknutí. Znamená to, že môžeme klikať a nakupovať aj nepodstatné položky s čistým svedomím?

Akademici Andrew Crane a Dirk Matten vo svojej práci tvrdia, že nakupovanie má dnes väčší etický rozmer. Väčšina z nás by pravdepodobne súhlasila s tým, že objednávanie dôležitých položiek, ako sú potraviny alebo lieky, je eticky prijateľné. Najmä ak neexistuje iná alternatíva, ako je tomu v súčasnosti, kedy milióny ľudí sú považovaní za vysoko rizikovú skupinu a na základe toho musia zostať v izolácii. Jednoducho nemôžu ísť osobne nakupovať.

Ale čo tovar, ktorý nie je nevyhnutne potrebný k životu, ako napríklad oblečenie, bytový textil, hračky a hry, záhradný nábytok a doplnky, kozmetické výrobky alebo dokonca sadbové zemiaky, či veľkonočné vajíčka?

Etika a nakupovanie počas koronavírusu

Obchodné záujmy verzus obavy spotrebiteľov

Maloobchodníci, ako Marks and Spencer a John Lewis, sa dostali pod paľbu kritiky za to, že počas krízy pokračovali v obchodovaní on-line. Marks and Spencer obhajoval svoje stanovisko vyhlásením, že pre zamestnancov sa zaviedli „dodatočné sociálne dištančné a hygienické opatrenia, ako aj finančnú podporu“. Odbory sú proti. Bezpečnosť pracovníkov je podľa nich v súčasnosti ťažké, ak nie nemožné, zaručiť. Firmy sú zodpovedné za to, ako zaobchádzajú so svojimi zamestnancami a dodávateľmi.

Ale čo spotrebitelia, máme v tejto veci nejakú morálnu zodpovednosť?

Psychológ Anne Tenbrunsel a jeho kolegovia zistili, že naše vrodené psychologické tendencie nás často vedú k sebaklamu, čo nás oslepuje voči etickým prvkom rozhodnutia. Napríklad eufemizmy typu „Nikoho sme nepodplatili… jednoducho sme„ namazali kolesá “, pomáhajú ľuďom zakryť a prehliadnuť svoje vlastné zločiny. Etické slepota pomáha ľuďom minimalizovať vinu, ktorú cítia z porušovania etických štandardov. Je to celkom bežná vec, môžeme sa pokúsiť proti tomu bojovať tým, že sa naučíme rozpoznať, keď pri rozhodovaní posúvame etické obavy za iné faktory.

Je ľahké ustúpiť etickému aspektu pri rozhodovaní sa, najmä keď sa objaví perspektíva veľmi žiadaného nákupu, ktorý nám privezú rovno pred dvere. Je to celkom vzrušujúce narušenie inak nudného dňa. Pri použití troch kritérií Cranea a Mattena však vidíme, že etika je niečo, čo by sme mali pravdepodobne zohľadniť pri našom rozhodnutí.

Významný vplyv na ostatných
Ak nakupujem nepodstatné predmety on-line, potenciálne ohrozím zdravie a pohodu zamestnancov skladu a vodičov dodávok. Ak si nekúpim nepodstatné prvky on-line, riskujem ich živobytie.

Odložený nákup
Keďže položka nie je podstatná, môžem nákup odložiť alebo od neho úplne upustiť.

Eticky relevantný nákup pre jednu alebo viac strán
Rôzne zainteresované strany vrátane vlády, maloobchodníkov a odborov sa vyslovili za a proti on-line nakupovaniu.

Etika a nakupovanie počas koronavírusu

Mali by sme si teda prestať nakupovať, alebo nie?

V konečnom dôsledku rozhodnutie o tom, či kúpiť on-line nepodstatný tovar spočíva na nás. Pokiaľ sa samozrejme nezavedú ďalšie vládne obmedzenia, čím sa z rovnice úplne odstráni prvok „voľby“.  Preto musíme zvážiť argumenty za a proti a dospieť k vlastnému záveru.

Tí, ktorí sú za to, aby maloobchodníci aj naďalej predávali on-line tovar, ktorý nie je nevyhnutný, argumentujú niekoľkými výhodami. Vrátane tej, že poskytuje určité zmiernenie ničivých finančných  dôsledkov krízy, keď sú kamenné obchody nútené zostať zatvorené, čo je likvidačné najmä pre malé podniky s obmedzenými finančnými rezervami.

On-line predaj pomáha zachovať existujúce pracovné miesta a v niektorých prípadoch možno aj  vytvárať nové. Poskytuje tiež určitú mieru uspokojenia pre zákazníkov v čase, ktorý mnohí považujú za  fyzicky aj psychicky náročný.

Etika a nakupovanie počas koronavírusu

Naopak kritici predaja apelujú na zdravie a bezpečnosť zamestnancov skladov, vodičov dodávok a poštových pracovníkov, okrem iného v dodávateľskom reťazci. Ľudia sú vystavení riziku v snahe dosiahnuť zisk (alebo aspoň zníži stratu). Mnoho spoločností zaviedlo bezkontaktné platby pri prevzatí tovaru, vypustilo možnosť dobierky, aby vodiči neprichádzali zbytočne do fyzického styku s peniazmi a zákazníkmi. V skladoch však riziko pretrváva. S vyhrocujúcou sa situáciou, ochorením väčšieho počtu zamestnancov, alebo ich nútenej izolácie, sa tiež pravdepodobne zvýši bremeno na tých, ktorí stále pracujú.

Podľa čoho sa teda rozhodnúť, či nakupovať, alebo nie? Etika je oblasť s dostatočným množstvom rôznych teórií a rámcov, ale v súčasnej situácii môže byť najlepším sprievodcom váš inštinkt. Znepokojuje vás myšlienka zadania objednávky? Radšej by ste sa pred nikým nechválili, že ste si niečo objednali? Ak áno, možno najlepšou možnosťou je nechať svoje nákupy čakať v košíku, aspoň pre túto chvíľu.