Koronavírus: Ako nám kríza trvalo zmení naše životy

Diskusia 15  
Koronavírus: Ako nám kríza trvalo zmení naše životy
Zdroj: theconversation
Foto: SITA/AP


23. 3. 2020 - Väčšina ľudí predpokladá, že všetky nasadené opatrenia na boj proti vírusu sú len dočasné, a že v určitom okamihu, o dva, šesť alebo možno 12 mesiacov, sa život vráti do normálu. Do istej miery to môže byť pravda. Mnohé zmeny by však mohli byť trvalé.

Po určitom čase si začíname uvedomovať, ako nám kríza začala meniť náš život. V boji proti COVID-19 sa v čoraz väčšom meradle zavádzajú radikálne opatrenia týkajúce sa sociálneho dištancu. Ľudia sú nabádaní, aby sa izolovali doma. Školy, divadlá, bary a kiná sú zatvorené, cestovanie za prácou či dovolenkou sa odkladá. Hranice sa zatvárajú.

Sociálne systémy, či už sú to celé ekonomiky alebo jednotlivé organizácie, sú inertné a veľmi ťažko sa menia. Postupom času sa firmy vyvíjajú na zložité administratívne štruktúry s množstvom  zakorenených rutín, že je ich takmer nemožné zmeniť. Aj ekonomiky sa riadia trajektóriou závislou od cesty. To znamená, že obyčajne odolajú radikálnej zmene a namiesto toho idú cestou, ktorá je častejšie vyvolaná malou udalosťou alebo historickou nehodou.

V období zásadnej krízy sa však otvára priestor na zmenu. Niekedy je to príležitosť veci prehodnotiť a zmeniť zaužívané postupy. Napríklad v dôsledku katastrofy vo Fukušime v roku 2011 sa kancelárka Angela Merkelová dosť neočakávane rozhodla, že sa Nemecko prestane spoliehať na jadrovú energiu. V iných prípadoch dochádza k revolučným zmenám takmer náhodou, ako tomu bolo v prípade pádu Berlínskeho múru.

Výskum v oblasti sociálnych vied už dlho poznamenáva, že sociálno-politická zmena sa často vyskytuje pri náhlych explóziách. Sociálny systém zostáva stabilný po dlhý čas, až kým ho vonkajší šok nenaruší a nenastaví na novú trajektóriu. Dnes môže byť takýmto vonkajším šokom, ktorý zásadne mení niektoré oblasti, v ktorých žijeme, koronavírus. Niektoré zmeny sa už nevrátia do stavu pred koronavírusom a budú trvalé. Minimálne v troch oblastiach nášho hospodárskeho života sa zmeny vyvolané koronavírusom môžu ukázať oveľa dlhodobejšie, než sa v súčasnosti očakáva.

Koronavírus: Ako nám kríza trvalo zmení naše životy

Služobné cesty

Služobné cesty sa často považujú za rozhodujúce pre úspech celých organizácií a efektívnosť ich riadenia. Určite je pravda, že osobné stretnutia pomáhajú budovať vzťahy a dôveru, čo je často rozhodujúce pre úspech projektu. Dnes, keď sú organizácie nútené radikálne obmedzovať alebo škrtať služobné cesty, môžu si začať uvedomovať, že to koniec koncov nebudú až tak dôležité, pokiaľ za ne dokážu nájsť náhrady. V čase, keď sa zamestnanci musia spoliehať na volania cez Skype, alebo iné technológie, nemusia osobne lietať po celom svete. Môžu si uvedomiť, že videokonferencie sú dobrou alternatívou: flexibilnejšie pre rodiny s deťmi a udržateľnejšie z hľadiska životného prostredia. Zamestnávatelia tým zároveň dokážu drasticky znížiť náklady. V budúcnosti nás teda možno čaká výrazne menej služobných ciest.

Práca na diaľku
Flexibilné pracovné podmienky sú stále rozšírenejšie. Avšak rozsiahlejšia práca z domu je z pohľadu zamestnanca považovaná za nevýhodu v tom zmysle, že pracuje viac hodín. Má tiež nevýhody pre organizácie, pretože zvyšuje náklady na koordináciu a strácajú sa kritické výhody fyzickej prítomnosti, napríklad budovanie vzťahov a tímový duch. Z týchto dôvodov existujú náznaky, že klasický fyzický kancelársky priestor opäť našiel svoje opodstatnenie. Niektorí priekopníci v práci na diaľku prehodnotili túto možnosť a zavolali svojich pracovníkov späť do kancelárie. Dnešná situácia si ale vyžaduje prácu na diaľku, je to nevyhnutnosť. Zamestnávatelia aj zamestnanci si musia vybudovať kompetencie a pracovať na tom, ako veci zefektívniť. Jednotlivci budú nútení budovať nové postupy a organizácie budú musieť nájsť spôsoby, ako vytvoriť on-line priestor pre spoluprácu kolegov bez formálnych stretnutí. Dobré vzťahy na pracovisku sú rozhodujúce pre inovácie a odolnosť organizácie. Zostáva teda vyriešiť otázku, čo by mohlo fungovať ako virtuálne miesto, kde by sa kolegovia stretávali, klebetili, inovovali. Koronavírus nás môže kolektívne prinútiť k lepším výkonom v práci na diaľku, čo by sa potom mohlo ukázať ako životaschopná alternatíva k práci v kanceláriách niekde v centre mesta.

Narušenie priemyslu
Mnoho priemyselných odvetví už prešlo nutnou zmenou ešte skôr, ako zasiahol koronavírus. Opatrenia prijaté na boj proti koronavírusu len urýchlia tieto radikálne zmeny. Napríklad streamovacie služby ohrozujú obchodný model zavedenej tvorby a distribúcie obsahu. Amazon sa stáva dominantným supernarušiteľom širokého spektra odvetví. Ekonomika „zostaňte doma“, ktorú si vynucuje koronavírus, dramaticky urýchli posun od starému k novému, čím sa ešte viac zdôraznia otázky týkajúce sa koncentrácie na trhu a prípadnej potreby regulácie.

Zmena príde z hľadiska dopytu aj ponuky. Čoraz viac ľudí začne využívať tieto služby a prídu im na chuť. Zapáčia sa im a stanú sa z nich lojálni zákazníci. Aj strana ponuky sa zmení. Budúce subjekty budú oslabené a možno dokonca prestanú fungovať. Narušitelia budú ďalej ťažiť z posilnenej pozície.

V iných oblastiach bude zmena rovnako dramatická a pravdepodobne už zostane navždy. Napríklad vzdelávanie, ktoré pomaly prechádza do on-line výučbového priestoru, musí dnes poskytovať moduly on-line. Je nepravdepodobné, že by sa napríklad univerzity úplne vrátili k predchádzajúcemu modelu. On-line vzdelávanie ponúka obrovské príležitosti pokiaľ ide o nové trhy pre študentov a lacnejšie formy edukácie vďaka úsporám.

K zmenám dochádza v určitých dávkach. Koronavírus môže predstavovať kritickú dávku pre mnohé oblasti nášho života, transformáciu vynútenú vonkajším šokom. A hoci dnes ešte možno považujeme súčasné zmeny len za niečo dočasné, ľahko sa môže stať, že v našich životoch zostanú už na trvalo.