V roku 2019 sa začala výstavba 21 516 bytov, ich počet medziročne klesol o 2,4 percenta

Pridajte názor  Zdroj:

6. 3. 2020 - Na Slovensku v minulom roku dokončili 20 171 bytov, čo bolo oproti roku 2018 viac o 5,8 %. Počet rozostavaných bytov k 31. decembru  2019 dosiahol 78 974 a vzrástol o 1,5 %.

V minulom roku sa na Slovensku začala výstavba 21 516 bytov a ich počet medziročne klesol o 2,4 %. Dokončili zároveň 20 171 bytov, čo bolo oproti roku 2018 viac o 5,8 %. Počet rozostavaných bytov k 31. decembru 2019 dosiahol 78 974, čo bolo oproti roku predtým viac o 1,5 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V súkromnom sektore začali vlani stavať 21 270 bytov (menej o 2,3 %), vo verejnom sektore začali s výstavbou 246 bytov (pokles o 11,2 %). Z toho počet začatých bytov v rodinných domoch klesol o 5,4 % na 14 235. Na súkromný sektor pripadlo 19 976 dokončených bytov (rast o 5,8 %), vo verejnom sektore dokončili 195 bytov (bez zmeny). Z toho v rodinných domoch dokončili 13 338 bytov (viac o 5,1 %).

Z rozostavaných bytov bolo ku koncu roka 2019 v súkromnom sektore 77 857 bytov (rast o 1,6 %) a vo verejnom sektore 1 117 bytov (viac o 0,4 %). V rodinných domoch bolo rozostavaných 48 720 bytov (viac o 1,5 %). V uplynulom roku zároveň ubudlo 1 483 bytov (menej o 0,8 %), z toho asanáciou 1 399 bytov (pokles o 1 %).

V štvrtom štvrťroku 2019 počet začatých bytov klesol o 4,3 % na 6 525. Počet dokončených bytov vzrástol o 6,1 % na 6 801. V súkromnom sektore začali v poslednom štvrťroku minulého roka stavať 6 399 bytov (menej o 4,7 %), vo verejnom sektore 126 bytov (viac o 23,5 %). Z toho v rodinných domoch začali stavať 3 779 bytov (menej o 3,5 %). V súkromnom sektore dokončili 6 703 bytov (rast o 6,7 %), vo verejnom sektore 98 (prepad o 24,6 %), z toho v rodinných domoch 4 526 bytov (viac o 5,1 %). Zároveň ubudlo 418 bytov (viac o 11,8 %), z toho asanáciou 401 (rast o 14,6 %).

"Najviac bytov (24,7 %) bolo dokončených v Bratislavskom kraji, a to napriek poklesu o 27 %. Najmenej bytov bolo dokončených v Banskobystrickom kraji (7,3 %), ich počet sa však medziročne zvýšil viac ako dvojnásobne," dodal ŠÚ.