Klimatické zmeny narobili vlani problémy poľnohospodárom v levickom regióne

Pridajte názor  Zdroj:

24. 2. 2020 - Farmári z Levíc a okolia zaznamenali nižšie úrody jesenných plodín

Minulý rok bol v levickom regióne poznačený v poľnohospodárstve už každoročnými následkami klimatických zmien. Nižšie úrody jesenných plodín zbierali tamojší pestovatelia medziročne pri slnečnici o 8 % a kukurici na zrno (pokles o 12 %). Úrodou nepotešila farmárov ani cukrová repa s výnosom 56,94 tony na hektár (t/ha), čo je od roku 2014 druhá najnižšia úroda. Sklamalo aj hrozno, s úrodou 2,74 t/ha, ktoré sa medziročne prepadlo skoro o 40 %. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Podľa predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice Milana Halmeša čaká Slovensko v roku 2020 mimoriadne dôležité obdobie pre agrosektor. V ňom sa bude riešiť tvorba Strategického plánu SR na roky 2021-2027 a realizácia systémových opatrení štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a potravinárstva. Jedným z hlavných odkazov od levických poľnohospodárov na rok 2020 je potreba pokračovania v reštarte domáceho agropotravinárskeho sektora a následnom zvyšovaní jeho konkurencieschopnosti.

„Je nevyhnutné prijímať ďalšie systémové opatrenia štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a potravinárstva. Nesmieme zabudnúť ani na systémové opatrenia pre rozvoj spracovania potravín, vrátane úpravy potravinárskej legislatívy, odvodového zaťaženia miezd a podpory zamestnanosti,“ uviedol predseda levickej komory Milan Halmeš.

Podľa Halmeša by mala byť prioritou v roku 2020 aj podpora pre zlepšenie kvality produkovaného mlieka, ide o tzv. Q mlieko po vzore Českej republiky. „Našim spoločným záujmom musí byť odstraňovanie negatívneho salda zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami a postupné zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch maloobchodných predajní. Za 10 mesiacov roka 2019 bolo pasívne saldo v objeme - 1,5 mld. eur, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 119,6 mil. eur (+ 8,6 %). Na Slovensku zanikli v dôsledku dlhodobej nízkej podpory niektoré dôležité potravinárske odvetvia. Ďalšie rozhodujúce odvetvia v dôsledku nedostatočnej konkurencieschopnosti doslova bojujú o prežitie,“ dodal Halmeš.