Rastie objem aj počet platieb platobnými kartami

Pridajte názor  Zdroj:

24. 2. 2020 - Spotrebitelia v čoraz väčšej miere preferujú predajné miesta, na ktorých môžu platiť kartou. Potvrdzujú to aj najnovšie štatistiky ČSOB, podľa ktorých sa počet platieb kartou v obchodoch vlani zvýšil o ďalších 10 %. Rovnakým tempom rástol aj celkový objem týchto platieb. Počet obchodníkov využívajúcich terminály sa v banke zvýšil od roku 2015 o 70 %.

Dlhodobo sa nemení nič na tom, že najviac platieb kartou realizujú klienti v supermarketoch a obchodoch s potravinami (mediánová hodnota jednej platby je 9,99 eura), na čerpacích staniciach (20 eur) a v obchodoch s módou (19,98 eura). Oproti minulosti sa smerom nahor na štvrtú priečku posunuli aj reštaurácie.
Z porovnania údajov tiež vyplýva, že klienti platia kartami najčastejšie v piatky (16,64 % z celkového počtu platieb kartami) a vo štvrtky (15,71 % podiel).
"Stále vnímame v prípade niektorých prevádzok skôr rezervovaný postoj k zavedeniu platobného terminálu. Väčšinou sú dôvodom obavy súvisiace so zvýšenými nákladmi. Preto chceme podnikateľom umožniť, aby si spravili predstavu o tom, do akej miery je pre nich terminál vhodným riešením, sami. Platobný terminál im preto poskytneme na 6 mesiacov na skúšku bez mesačného poplatku a viazanosti," vysvetľuje Dáša Polláková, manažérka Oddelenia pre malé a stredné podniky banky.