Nemocnica svätého Michala chce zabezpečiť stravovanie, vyhlásila verejnú súťaž

Diskusia 1  Zdroj:

23. 2. 2020 - Celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 1,8 milióna eur bez DPH.

Nemocnica svätého Michala vyhlásila verejnú súťaž na zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky takmer 1,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Dodávateľ má zabezpečiť stravu, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch nemocnice. Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti.

Nemocnica požaduje zábezpeku ponuky vo výške 5-tisíc eur. Zákazka má trvať 48 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 4. marca.