NCZI vyhlásilo verejnú súťaž na dodávku komunikačného modulu elab gateway

Diskusia 1  Zdroj:

16. 2. 2020 - Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 6,3 mil. eur bez DPH.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyhlásilo verejnú súťaž na dodávku komunikačného modulu elab gateway v podmienkach rezortu zdravotníctva. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 6,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je dodávka komunikačného modulu ezdravia pre multikomunikačné riešenie medzi účastníkmi ezdravia. Ide o poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, NCZI a ostatných partnerov v doméne ezdravie. Komunikačný modul má zabezpečiť rýchlu a interaktívnu spoluprácu medzi poskytovateľmi, poisťovňami a národným systémom. Zároveň má dohliadnuť na dodržiavanie legislatívnych, zdravotných a biznis štandardov pri procesoch domény elab a publikáciu definovaných formulárov domény elab v rámci ezdravia. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

NCZI nepožaduje zábezpeku ponuky. Zákazka má trvať 14 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 27. februára tohto roka.