Ekonomika eurozóny v roku 2019 vzrástla o 1,2 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 2. 2020 - Tempo expanzie ekonomiky eurozóny sa na konci vlaňajška spomalilo. Naopak rast zamestnanosti sa zrýchlil.

Tempo expanzie ekonomiky eurozóny sa na konci vlaňajška spomalilo. Naopak rast zamestnanosti sa zrýchlil.

Hrubý domáci produkt (HDP) vo 4. kvartáli 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi na sezónne upravenej báze stúpol o 0,1 % rovnako ako v celej Európskej únii (EÚ), uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade. V 3. štvrťroku sa HDP zvýšil o 0,3 % v oboch regiónoch.

V medziročnom porovnaní HDP za tri mesiace od októbra do decembra expandoval o 0,9 %, respektíve o 1,2 % po zvýšení o 1,2 % respektíve o 1,5 % v 3. kvartáli.

Eurostat odhaduje, že ekonomika eurozóny v roku 2019 vzrástla o 1,2 % a EÚ o 1,4 %.

Počet zamestnaných v eurozóne v poslednom štvrťroku vlaňajška stúpol o 0,3 % a v EÚ o 0,2 %. V predchádzajúcich troch mesiacoch sa zamestnanosť v oboch regiónoch zvýšila o 0,1 %.

V medziročnom porovnaní zamestnanosť v eurozóne vzrástla o 1 % a v EÚ o 0,9 % po +1 % respektíve +0,8 % v 3. kvartáli.

Eurostat odhaduje, že zamestnanosť sa v roku 2019 v eurozóne zvýšila o 1,1 % a v EÚ o 1 %.