Pôvod ďalšej krízy je známy, regulátori ale nevedia ako voči nemu bojovať

Diskusia 4  
Pôvod ďalšej krízy je známy, regulátori ale nevedia ako voči nemu bojovať
Zdroj: AIER
Foto:getty images


12. 2. 2020 - Musíme regulovať riziko, a tým predchádzať ďalšej finančnej kríze. Cieľ, aký dostali do vienka regulátori a centrálne banky po finančnej kríze z roku 2008 nie je vôbec jednoduché dosiahnuť.

Makroprudenciálna regulácia je regulácia bánk a iných firiem s cieľom zabrániť im v prijímaní opatrení, ktoré predstavujú riziko pre hospodárstvo, aj keď táto činnosť nie je rizikom pre samotné inštitúcie. Základným predpokladom je, že finančné inštitúcie podstupujú riziká, ktoré môžu vyústiť do finančnej krízy, a že regulačné orgány môžu rozoznať riziko finančnej krízy a môžu zabrániť bankám, aby podstupovali tieto riziká.

Naplnenie tejto úlohy je ale v skutočnosti nemožné. V niektorých ohľadoch je to podobné všeobecnému problému socialistického plánovania, v ktorom ústredný orgán alebo plánovač nemôže vedieť všetko, čo je známe jednotlivým účastníkom trhu. Finančné krízy majú okrem toho určité podobnosti, ale rozdiely sú pravdepodobne prinajmenšom také dôležité ako podobnosti. Regulátor rizika bude sledovať poslednú vojnu a bude sa snažiť odvrátiť podmienky, ktoré viedli k poslednej finančnej kríze. Ale nerobí nič pre to, aby sa zabránilo podmienkam pre ďalšiu finančnú krízu.

Aktuálny vývoj ilustruje problém s takouto reguláciou rizika.

Riziká spojené s pôžičkami s pákovým efektom. Pojem „pôžičky s pákovým efektom“ nemá presnú a spoločne dohodnutú definíciu. Vo všeobecnosti sú pôžičky s pákovým efektom pôžičky firmám s vysokým pákovým efektom a pôžičky firmám s nízkym úverovým ratingom. Samozrejme, používajú sa aj iné kritériá. Stručne povedané, pôžičky s pákovým efektom sú rizikovejšie ako typické pôžičky. Sú podobné hypotekárnym úverom domácnostiam s nízkym úverovým ratingom, zlou úverovou históriou, ktoré boli dôležitým faktorom finančnej krízy v rokoch 2007 - 2008. Tieto pôžičky sú často sekuritizované ako finančné nástroje, a to ako zabezpečené úverové záväzky (CLO).

Pôvod ďalšej krízy je známy, regulátori ale nevedia ako voči nemu bojovať

Pôžičky s pákovým efektom v poslednom čase pribúdajú príliš rýchlo. Túto obavu zdieľa medzinárodná organizácia, Rada pre finančnú stabilitu. Nedávno vydala správu o trhu s pákovým úverom ako zhrnutie toho, čo možno urobiť. Zhrnúť sa dá niekoľkých viet.

Trhy s pôžičkami s pákovým efektom môžu byť zraniteľnejšie voči makroekonomickým otrasom ako v minulosti a stres na trhoch s pôžičkami s využitím pákového efektu by mohol narušiť iné trhy… Zatiaľ čo banky sú voči týmto rizikám odolnejšie v dôsledku vyššej úrovne kapitálu a likvidity po pokrízových reformách, môže byť ťažké posúdiť mieru odolnosti bánk voči poklesom... Stresové obdobia by mohli mať… negatívny vplyv na poisťovne, penzijné fondy a iné nebankové subjekty s expozíciou CLO. FSB bude pokračovať v analýze rizík finančnej stability a bude diskutovať o dôsledkoch regulácie a dohľadu spojených s pákovými úvermi a CLO.

Samotná správa FSB hovorí: „Komplexné hodnotenie systémových dopadov expozícií finančných inštitúcií voči pôžičkám s pákovým efektom a CLO je náročné.“

Je možné, že pôžičky s pákovým efektom by mohli byť spojené s finančnou krízou? Odpoveď na to je takmer určite áno.

Dôležitejšia otázka regulácie znie takto: je možné vedieť, ktorá regulácia alebo regulácia pôžičiek s pákovým efektom môže znížiť riziko finančnej krízy? Presnejšie, je možné posúdiť pravdepodobné prínosy regulácie pri znižovaní pravdepodobnosti finančnej krízy a rozhodnúť sa o správnom kurze?

Odpoveď na túto otázku nie je. Po prvé, bude potrebné vypracovať odhady, ako by pôžičky s pákovým efektom mohli viesť ku kríze. Je ťažké predstaviť si veľmi presný odhad tejto situácie. Nedávna finančná kríza sa rozvinula takým spôsobom, že sa očakávala len málo, alebo vôbec. Neexistuje dôkaz o tom, že tých pár jedincov, ktorí očakávali poslednú finančnú krízu, boli v regulačnej komunite alebo mali lepšiu schopnosť predvídať ďalšie finančné krízy.

Pre ekonóma, aj keď nie pre väčšinu ostatných ľudí, je regulácia v tomto smere úplne jednoduchá a nevyvoláva žiadne otázky. Znížiť riziko finančnej krízy spojenej s pôžičkami s pákovým efektom sa dá tým, že takéto pôžičky zakážeme. Dôvodom, prečo sa to ale nepodarí, je, že pôžičky s pákovým efektom a mnoho ďalších finančných nástrojov a trhov predstavujú výhody pre účastníkov a pre ekonomiky ako také. O aké veľké výhody ide? To nikto nevie. Aké veľké sú náklady na rôzne možné nariadenia uplatňované na pôžičky s pákovým efektom? To opäť nikto nevie. Akt, ktorým by sa dali jednoducho regulovať pôžičky s pákovým efektom, si vyžaduje vedomosti, ktoré regulátori a centrálne banky jednoducho k dispozícii nemajú.  Nemajú ich k dispozícii s presnosťou potrebnou na chválenie akýchkoľvek krokov, ktoré by sa pravdepodobne ukázali ako nápomocné.