Prevádzkam s nelegálnymi kvízomatmi hrozí až ich zatvorenie, upozorňuje regulátor

Pridajte názor  Zdroj:

29. 1. 2020 - Úrad pre reguláciu hazardných hier chce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska informovať majiteľov pohostinstiev o sankciách, ktoré im hrozia prevádzkovaním kvízomatov, ktoré sú neregulovaným sektorom hazardu.

Pohostinstvám prevádzkujúcim kvízomaty bez licencie hrozí až ich zatvorenie. Upozorňuje na to Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), ktorý chce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) spustiť kampaň s cieľom informovať majiteľov pohostinstiev v obciach a mestách po celom Slovensku o negatívnych dôsledkoch prevádzkovania hazardných hier bez licencie. Majiteľom pohostinstiev totiž podľa úradu hrozia prevádzkovaním kvízomatov, ktoré nemajú licenciu a sú teda nelegálnym hazardom, vysoké pokuty v správnom konaní, ktoré sa môže skončiť až zatvorením prevádzky.

„Chceme zdôrazniť, že kvízomaty sú hazardnými hrami, na ktorých prevádzkovanie musí byť našim úradom udelená licencia. V prípade kvízomatov žiadne licencie udelené neboli, ide teda o nelegálny hazard, za ktorý hrozí pokuta vo výške od 20 000 do 500 000 eur,“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Radko Kuruc.

Úrad sa sústreďuje na kvízomaty z dôvodu, že sú neregulovaným sektorom hazardu, znamenajú stratu príjmov štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtov miest a obcí. Okrem toho umožňujú hrať hry mladistvým a osobám vylúčeným z účasti na hazardných hrách, čo je z hľadiska ochrany hráčov a ich rodín neprípustné a v rozpore s podmienkami zodpovedného hrania. Od novembra 2019 už bolo vykonaných takmer 400 dozorných akcií v pohostinstvách a reštauračných zariadeniach po celom Slovensku. Vo viacerých prevádzkach však fungovali kvízomaty naďalej, čím sa ich majitelia dopustili porušenia zákona, za čo im zo strany úradu hrozia sankcie.

„Naším cieľom nie je zvyšovať počet sankcionovaných subjektov, naopak, chcem zabrániť tomu, aby tento počet rástol, pretože výška pokuty môže byť pre prevádzkovateľov pohostinstiev až likvidačná. Aj preto sme sa obrátili na Združenie miest a obcí Slovenska s prosbou o šírenie informačnej osvety v slovenských mestách a obciach,“ tvrdí Kuruc.

ZMOS iniciatívu úradu víta. „Združenie miest a obcí Slovenska veľmi intenzívne vníma problém kvízomatov, s ktorými bojujú naše obce a mestá už dlhodobo. Aj preto chceme byť pri riešení tohto problému nápomocní a už teraz pripravujeme podrobné informácie a materiály,“ hovorí predseda predstavenstva ZMOS Branislav Tréger. Združenie preto v spolupráci s regulačným úradom už v týchto dňoch začína informovať samosprávy o zisteniach, problémoch a spôsoboch, ako predchádzať porušovaniu príslušnej legislatívy.