Rok 2019 bol pre Slovensko z hľadiska počtu investícií formou fúzií a akvizícií rekordný

Pridajte názor  
Rok 2019 bol pre Slovensko z hľadiska počtu investícií formou fúzií a akvizícií rekordný
Zdroj: SITA
Foto: getty images


21. 1. 2020 - Zahraniční investori na Slovensku zrealizovali celkovo 59 obchodov v hodnote viac ako jedna miliarda eur.

Rok 2019 bol pre Slovensko z hľadiska počtu investícií formou fúzií a akvizícií rekordný. Zahraniční investori tu zrealizovali celkovo 59 obchodov v hodnote viac ako jedna miliarda eur. Ako ďalej vyplýva zo štúdie European M&A Study vydanej právnickou kanceláriou CMS v spolupráci s informačnou platformou EMIS, ak by sa brala do úvahy odhadovaná nezverejnená hodnota transakcií, slovenská ekonomika by si polepšila o takmer 1,3 mld. eur. "Ak sa pozrieme na históriu, z hľadiska počtu, ide pre slovenské firmy o najúspešnejší rok. Oproti roku 2018 sa hodnota transakcií formou fúzií a akvizícii zvýšila takmer 2,5-násobne,“ povedala partnerka advokátskej kancelárie CMS v Bratislave Petra Čorba Stark. Najväčšou investíciou za rok 2019 bola kúpa podielu v spoločnosti CME českou firmou PPF Group. Hodnota tejto transakcie dosiahla vyše 280 mil. eur.

Z hľadiska sektorov sa najviac darilo oblasti obchodu s nehnuteľnosťami. "Každá piata investícia formou fúzie a akvizície bola práve z tohto sektora. Ak sa pozrieme na prvú desiatku najväčších obchodov na Slovensku za minulý rok, šesť z nich sa zrealizovalo práve na trhu s nehnuteľnosťami," objasnil partner a vedúci real estate tímu CMS Slovensko Michal Huťan. Išlo napríklad o predaj administratívnej budovy Twin City Tower v novom centre hlavného mesta za 120 mil. eur, či o nákup rôznych nových logistických centier a skladových priestorov po celej krajine.

Celkovo zaznamenali krajiny strednej a východnej Európy v uplynulom roku 1 958 obchodov. Z hľadiska počtu ide o medziročný pokles o 6,5 %. Znížil sa aj objem transakcií, a to na 72,34 mld. eur o 10,1 %. Z hľadiska päťročného priemeru regiónu, ostávajú objem aj hodnota obchodov relatívne stabilné a investície smerujú do rôznych segmentov trhu. Cezhraničné transakcie do fúzií a akvizícií predstavujú takmer 60 % zo všetkých transakcií. Ide pritom o investície, ktoré pochádzajú najmä z krajín mimo regiónu. Podľa počtu transakcií boli lídrom investovania USA, americké firmy zrealizovali 122 obchodov, čo predstavuje nárast o 37 %. Zo západoeurópskych krajín najviac investovali španielske firmy, ako aj francúzske a nemecké spoločnosti. Neistota z brexitu neodradila britské firmy, ktoré takisto zvýšili počet investícií.

Európa je však podľa štúdie zaujímavá aj pre ázijské firmy. Tie si z celkového objemu fúzií a akvizícií ukrojili 15,9 %. Celkový objem investícií sa pritom zdvojnásobil a v minulom roku dosiahol 11,5 mld. eur. V regióne sa naďalej upevňuje pozícia Číny, ktorá bola najväčším ázijským investorom. Hodnota obchodov čínskych firiem dosiahla 6,4 mld. eur, čo predstavuje dvojnásobný nárast oproti roku 2018. Krajiny strednej a východnej Európy sa stali objektom záujmu aj firiem z Japonska (hodnota 2,9 mld. eur, nárast o 112 %), Singapuru (607 mil. eur, nárast o 601 %) a Južnej Kórei (hodnota 717 mil. eur, nárast o 1 093 %).

Aj keď môže prísť v regióne strednej a východnej Európy k istému spomaleniu ekonomického rastu, nie je podľa štúdie dôvod na dramatické zníženie objemu investícií formou fúzií a akvizícií. „Tieto trhy sú nezávislé a samostatné. Pomalší začiatok roku 2020 by dokonca mohol stimulovať k činnosti formou fúzií a akvizícií, pretože predajcovia sa sústredia na to, aby sa ich obchody uskutočnili čo najskôr,“ myslí si vedúca tímu CMS pre korporátnu prax v regióne strednej a východnej Európy Helen Rodwell.

EMIS je informačnou platformou poskytujúcou analýzy, údaje a správy o spoločnostiach a odvetviach na rôznych trhoch. Používateľom sprostredkuje prístup k viac ako 6 miliónom profilov spoločností a pokrýva 250 priemyselných odvetví v 145 ekonomikách. CMS zabezpečuje špecializované obchodné poradenstvo v oblasti práva a daní. Má viac ako 70 kancelárií v 40 krajinách po celom svete. Venuje sa viacerým oblastiam vrátane bankovníctva a financií, obchodu, hospodárskej súťaže, korporátnych firiem, riešenia sporov, zamestnanosti, energetiky, fondov, duševného vlastníctva, farmácie, nehnuteľností, stavebníctva a daní.