Štát opäť dostal vysvedčenie za účtovníctvo

Diskusia 4  Zdroj:

21. 1. 2020 - Štát sa v účtovníctve každým rokom zlepšuje. Presnejšie údaje v konsolidovaných účtovných závierkach za rok 2018 potvrdili v poradí už deviaty audit, ktorý zabezpečilo Ministerstvo financií SR.

Štát sa v účtovníctve každým rokom zlepšuje. Presnejšie údaje v konsolidovaných účtovných závierkach za rok 2018 potvrdili v poradí už deviaty audit, ktorý zabezpečilo Ministerstvo financií SR.

Audit konsolidovaných účtovných závierok možno považovať aj za previerku účtovníctva štátu. Za rok 2018 zostavilo konsolidovanú účtovnú závierku dvadsať kapitol štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR, okrem svojej vlastnej, spracovalo aj konsolidovanú závierku za celú ústrednú správu.

Audítori overovali napríklad dodržiavanie zákona o účtovníctve, správnosť uplatnených účtovných postupov, akruálneho princípu či súlad výročných správ so závierkami. Súčasťou auditu bola aj IT previerka bezpečnosti ekonomických systémov a spoľahlivosti zaznamenávania transakcií.

V roku 2018 bolo identifikovaných 36 zistení, čo predstavuje medziročný pokles o 8 %. Chybovosť sa však znížila o takmer 80% v porovnaní s rokom 2010, kedy bol realizovaný vôbec prvý audit účtovných závierok štátu.

Celkový pokles zistení potvrdzuje, že kontrolované ministerstvá a štátne inštitúcie sa v oblasti vedenia účtovníctva z roka na rok zlepšujú a účtovné údaje štátu sú tak relevantným a spoľahlivým zdrojom pre národnú aj medzinárodnú štatistiku.

Pri realizácii auditu sa používajú medzinárodné audítorské štandardy ISA, ktoré kladú na výkon auditu a na samotnú audítorskú spoločnosť prísne nároky v oblasti odbornosti, nestrannosti a transparentnosti procesu.

Audit vykonala spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o., ktorá patrí do takzvanej „veľkej štvorky“ najrenomovanejších audítorských a poradenských spoločností v oblasti účtovníctva a daní na svete. Vybraná bola na základe verejnej súťaže. Zaangažovaných bolo takmer 60 audítorov, ktorí boli zoskupení do 11 tímov a pridelení k jednotlivým ministerstvám a ostatným kapitolám štátneho rozpočtu. Samotný audit sa konal od marca až do decembra 2019.

Pre viac informácií: www.registeruz.skTASR o tom informovali z Tlačového odboru Ministerstva financií SR.