Poisťovňa prepočíta predčasné starobné dôchodky u žien s deťmi, ročník 1958-59

Pridajte názor  Zdroj:

20. 1. 2020 - Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. januára 2020, došlo k zmene dôchodkového veku niektorých poisteniek.

Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. januára 2020, došlo k zmene dôchodkového veku niektorých poisteniek.

"Sociálna poisťovňa v tomto roku prepočíta dôchodok poistenkám narodeným v roku 1958 a 1959, ak vychovali jedno alebo dve deti a bol im priznaný predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2020. O nové určenie výšky dôchodku netreba žiadať," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ak sa na poberateľku predčasného starobného dôchodku nové určenie sumy dôchodku vzťahuje, Sociálna poisťovňa rozhodne o novej výške dôchodku bez žiadosti v zákonom stanovenej lehote do 31. decembra 2020. Zvýšenie bude doplatené spätne od 1. januára 2020.