NDS dá za dodávku zvislých dopravných značiek takmer sedem miliónov eur bez DPH

Diskusia 1  Zdroj:

19. 1. 2020 - Národná diaľničná spoločnosť zároveň nakúpi dva špeciálne technologické čistiace vozidlá za 1,64 milióna eur a meteozariadenia za takmer 3,2 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vynaloží za dodávku zvislých dopravných značiek 6,92 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na štyri roky zadala spoločnosti HAKOM, s. r. o., Martin, ktorá aj v elektronickej aukcii predložila najnižšiu cenu. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vlani v máji, predpokladaná cena predstavovala 7 miliónov eur bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk podľa údajov vo Vestníku verejného obstarávania bola najnižšia cena. Druhú ponuku v tendri predložila spoločnosť TRIS, spol. s r. o., Košice, a to vo výške 6,94 milióna eur bez DPH.

Diaľničiari zároveň nakúpia dva špeciálne technologické čistiace vozidlá za 1,64 milióna eur bez DPH. Za ich dodávateľa vybrali spoločnosť KA-BE, s. r. o., Žilina, ktorá uspela vo verejnej súťaži, vyhlásenej v júli minulého roka. Predpokladaná hodnota zákazky na pätnásť mesiacov bola 1,7 milióna eur bez DPH. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk aj v tomto prípade bola cena, druhú ponuku v súťaži predložila česká firma AWP, s. r. o., a to v objeme 1,65 milióna eur bez DPH.

Za dodávku, montáž, technický servis a opravy dvoch druhov meteozariadení počas štyroch rokov má NDS zaplatiť skoro 3,2 milióna eur bez DPH. Meteozariadenia typu Boschung Mecatronic nakúpi od spoločnosti NOPE, a. s., Bratislava za 1,7 milióna eur bez DPH a meteozariadenia typu Vaisala od firmy SPINET, a. s., za takmer 1,5 milióna eur bez DPH. Verejná súťaž bola vyhlásená vlani v máji, s rozdelením na dve časti, predpokladaná cena dosahovala takmer 3,2 milióna eur bez DPH.

Vykonávanie vegetačných úprav na pozemkoch NDS pre jednotlivé strediská správy a údržby diaľníc a rýchlostných ciest by podľa uzavretých zmlúv malo stáť najviac 1,02 milióna eur bez DPH. Diaľničiari túto zákazku na štyri roky, rozdelenú na tri časti, zadali dvom spoločnostiam Vasagro, spol. s r. o., Svinná za 337,3 tisíca eur a Eko Strada, s. r. o., Považská Bystrica za 234,9 tisíca eur a 265 tis. eur bez DPH. Súhrn týchto ponúk predstavuje vyše 837 tisíc eur bez DPH. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže vyhlásenej v máji minulého roka, predpokladaná cena bola 1,02 milióna eur bez DPH.