Tempo rastu inflácie v eurozóne aj v EÚ sa v decembri zrýchlilo

Pridajte názor  Zdroj:

17. 1. 2020 - Tempo rastu inflácie v eurozóne sa v decembri 2019 zrýchlilo na 1,3 % z 1 % v novembri. Rok predtým, v decembri 2018, bola inflácia na úrovni 1,5 %.

Tempo rastu inflácie v eurozóne sa v decembri 2019 zrýchlilo na 1,3 % z 1 % v novembri. Rok predtým, v decembri 2018, bola inflácia na úrovni 1,5 %. Informoval o tom v piatok európsky štatistický úrad Eurostat.

Aj v celej Európskej únii (EÚ) sa rast inflácie v decembri 2019 zrýchlil na 1,6 % z 1,3 % v novembri a dosiahol rovnaké tempo ako v poslednom mesiaci 2018.

Miera inflácie v euroregióne tak zostala pomerne hlboko pod cieľovou úrovňou Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá garantuje cenovú stabilitu pri inflácii tesne pod hranicou 2 %.

Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu medziročnú mieru inflácie zaznamenali v decembri v Portugalsku (0,4 %), Taliansku (0,5 %) a na Cypre (0,7 %). A najvyššiu mali v Maďarsku (4,1 %), Rumunsku (4 %), Českej republike a na Slovensku (v oboch 3,2 %).

V porovnaní s novembrom sa miera inflácie znížila v dvoch členských štátoch, zostala stabilná v troch a vzrástla v 23.

Pokiaľ ide o hlavné zložky inflácie v eurozóne, v decembri k nej najviac prispeli služby (0,80 percentuálneho bodu,), nasledovali potraviny, alkohol a tabak (0,38 p.b,), neenergetické priemyselné výrobky (0,12 p.b.) a energie (0,02 p.b.).