Prebytok bežného účtu eurozóny v novembri medzimesačne klesol

Pridajte názor  Zdroj:

17. 1. 2020 - Prebytok bežného účtu eurozóny v novembri 2019 oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol, ale medziročne vzrástol.

Prebytok bežného účtu eurozóny v novembri 2019 oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol, ale medziročne vzrástol. Informovala o tom v piatok Európska centrálna banka (ECB).

Podľa údajov ECB sa prebytok bežného účtu regiónu, ktorý zaviedol euro, vlani v novembri znížil na 34 miliárd eur z 36 miliárd eur v októbri, ale bol vyšší ako 27 miliárd eur v novembri 2018. ECB ďalej uviedla, že obchodný prebytok eurozóny v sledovanom období klesol na 26 miliárd eur z 32 miliárd eur mesiac predtým. A takisto sa znížil aj prebytok v službách, na 10 miliárd eur z 11 miliárd eur. Primárny príjem sa naopak zvýšil na 7 miliárd eur zo 6 miliárd eur a deficit sekundárneho príjmu klesol na 10 miliárd z 13 miliárd eur.

Za 12 mesiacov do konca novembra 2019 dosiahla eurozóna prebytok bežného účtu 357 miliárd eur, čo zodpovedá 3 % jej hrubého domáceho produktu (HDP). To bolo menej ako 367 miliárd eur alebo 3,2 % HDP za rok do konca novembra 2018.

Bežný účet platobnej bilancie eurozóny je najkomplexnejším ukazovateľom jej obchodnej aktivity, pretože pokrýva nielen obchod s tovarom a službami, ale aj investičné toky medzi menovou úniou a inými krajinami.