Podiel pravidelných investorov do fondov sa viac ako strojnásobil

Pridajte názor  Zdroj: TASR

16. 1. 2020 - Počet klientov, ktorí investujú do fondov, sa od roku 2016 zvýšil o 38 %. Najvýraznejšie rástol záujem o pravidelné mesačné investície, až o 266 %. Vyplýva to z údajov ČSOB.

Dôvodom je oveľa lepšia dostupnosť investovania v kombinácii s rekordne nízkymi úrokmi na bežných vkladových produktoch. Podiel klientov, ktorí investujú pravidelne na mesačnej báze, sa za uplynulé tri roky zvýšil z 20 % na 54 %. Záujem o inú formu zhodnocovania peňazí je podporovaný rekordne nízkymi úrokovými sadzbami, ktoré na jednej strane zvyšujú dostupnosť úverov, na druhej strane znižujú atraktivitu bežných vkladových produktov. Priemerné úročenie vkladov od polovičky roka 2017 nepokrýva priemernú infláciu a v praxi tak dochádza k ukrajovaniu z reálnej hodnoty úspor obyvateľstva.

Záujem podľa ČSOB rastie aj pre zvyšujúcu sa dostupnosť tejto formy zhodnocovania peňazí, nakoľko pravidelné mesačné investovanie je dostupné aj v nízkych čiastkach. "Potvrdzujú to aj naše štatistiky. V minulom roku predstavovala priemerná výšky mesačnej investície do jedného fondu 32 eur, pritom klienti investujú v priemere do dvoch fondov alebo majú už vytvorené vlastné portfólio z viacerých fondov. Najviac investícií smerovalo do zmiešaných fondov so strednodobým časovým horizontom 5 rokov," hovorí Dana Škublová, riaditeľka slovenskej pobočky KBC Asset Management, ktorá spravuje fondy pre klientov ČSOB.

Podľa jej slov predstava, že investovanie je rizikové, lebo klient má peniaze dlho nedostupné, je mylná. Klienti nechávajú svoje peniaze ležať na bežných účtoch, sporeniach a termínovaných vkladoch doslova nedotknuté aj niekoľko rokov. Dôležitá je v tomto prípade diverzifikácia, aby mal klient nevyhnutnú rezervu poruke a peniaze, ktoré dlhší čas nebude potrebovať, zhodnocoval.

Minulý rok bol pre investorov úspešný. Hlavným dôvodom boli podľa odborníkov nízke úrokové sadzby, ktoré nútia investorov hľadať zhodnotenie v rizikovejších aktívach, hlavne v akciách. V závere roka došlo k zníženiu politických rizík, ktorými sú proces brexitu alebo obchodné vojny. Zároveň sa nenaplnili katastrofické scenáre ohľadom možnej recesie či ďalšej veľkej krízy.