Spotrebiteľské ceny sa v decembri 2019 medziročne zvýšili o 3 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 1. 2020 - V decembri 2019 v porovnaní s decembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,2 %, vzdelávanie o 4,5 %, doprava o 3,6 %, rozličné tovary a služby o 3,5 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,5 %, rekreácia a kultúra o 2,4 %, pošty a spoje o 1,8 %, reštaurácie a hotely o 1,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, zdravotníctvo o 1 %, odevy a obuv o 0,6 %.

V decembri 2019 v porovnaní s decembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,2 %, vzdelávanie o 4,5 %, doprava o 3,6 %, rozličné tovary a služby o 3,5 %, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 2,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,5 %, rekreácia a kultúra o 2,4 %, pošty a spoje o 1,8 %, reštaurácie a hotely o 1,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %, zdravotníctvo o 1 %, odevy a obuv o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny v decembri 2019 v porovnaní s novembrom 2019 v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny v odboroch doprava o 0,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,6 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,3 %, potraviny a nealkoholické nápoje, odevy a obuv zhodne o 0,1 %. Zvýšili sa ceny za reštaurácie a hotely o 0,2 %. Na novembrovej úrovni zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, zdravotníctvo, pošty a spoje, rekreácia a kultúra, vzdelávanie, rozličné tovary a služby.

V priemere za rok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri oproti novembru znížil v domácnostiach zamestnancov o 0,2 %, domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, domácnosti dôchodcov o 3,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %.

V priemere za rok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %.