Nová premiérka hovorí o štvordennom pracovnom týždni

Diskusia 10  
Nová premiérka hovorí o štvordennom pracovnom týždni
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


7. 1. 2020 - Po dovolenke späť do pracovného procesu. Návrat to býva neraz bolestivý a to chce zmeniť nová fínska premiérka. Pre svojich občanov žiada skrátenie pracovného týždňa.

Šéfka fínskej sociálnodemokratickej strany, 34-ročná Sanna Marinová, navrhuje zaviesť štvordňový pracovný týždeň pozostávajúci zo šesťhodinových pracovných dní. „Verím, že si ľudia zaslúžia tráviť viac času so svojimi rodinami, blízkymi, venovať sa koníčkom a iným aspektom života, ako je napríklad kultúra. Toto by mohol byť pre nás v pracovnom živote ďalší krok,“ povedala Marinová na panelovej diskusii v auguste minulého roka v Turku. Od nástupu do funkcie však svoje augustové vyhlásenie nezopakovala, napriek tomu, že je zástancom netradičného pracovného týždňa v duchu menej pre zamestnancov a viac pre technológie, ktoré pomáhajú maximalizovať výstup.

Fínsko sa už dlhodobo zasadzuje za flexibilný rozvrh práce. V roku 1996 vláda zaviedla zákon, ktorý zamestnancom dáva právo posunúť si pracovný čas až o tri hodiny voči požiadavkám zamestnávateľov. Marinová sa po decembrovom nástupe do úradu stala najmladšou premiérkou na svete a v nastolenej agende údajne pokračuje a vláda chce mať jasno v tom, či sa štvordňový týždeň dostane na program rokovaní a či „v tejto oblasti nedošlo k žiadnym nedávnym aktivitám“.

Nová premiérka hovorí o štvordennom pracovnom týždni

Marinovej postoj okamžite napadli členovia politickej opozície. Arto Satonen (NCP) pripomenul, že Výskumný ústav fínskej ekonomiky (Etla) označil predĺženie pracovného času za najúčinnejšie z opatrení na podporu konkurencieschopnosti v posledných rokoch.

Opozícia tvrdí, že ľudia by neboli spokojní ak by sa im kvôli skráteniu pracovného času znížila aj mzda. Ak by sa ale mzdy nezmenili, zvýšilo by to zamestnávateľské náklady natoľko, že náklady na prácu by sa stali neudržateľné.


Nová premiérka hovorí o štvordennom pracovnom týždni

Fínsko vo svojom postoji ani zďaleka nepredstavuje výnimku. V roku 2015 susedné Švédsko vyskúšalo šesťhodinový pracovný týždeň v Göteborgu. Výsledky ukázali, že skrátením času venovaného práci zvýšilo úroveň šťastia, ale záťaž pre verejnú pokladnicu. Ďalšou krajinou je napríklad Francúzsko, ktoré v roku 2000 znížilo svoj štandardný pracovný týždeň z 39 hodín na 35 hodín.

Koncept redukcie pracovného týždňa má podporu aj vo firemnom sektore. V novembri 2019 spoločnosť Microsoft Japan odhalila, že skúšobný štvordenný pracovný týždeň zvýšil produktivitu o 40 %. V roku 2018 novozélandská firma zaviedla po dvojmesačnej skúške štvordenný pracovný týždeň pre zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.