Kryptomeny podľa MMF: Centrálne banky by ju kryli rezervami a reguláciou

Diskusia 2  
Kryptomeny podľa MMF: Centrálne banky by ju kryli rezervami a reguláciou
Zdroj: MMF
Foto: getty images


20. 12. 2019 - Podľa niektorých centrálnych bánk by boli národné kryptomeny prínosné najmä tam, kde je nízka penetrácia bankových služieb a niektorí ľudia ani nemajú v banke účet.

Medzinárodný menový fond poukazuje na veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami v tom, ako aktívne v tejto oblasti postupujú. V niektorých krajinách sú pomerne vysoké náklady spojené s držaním hotovosti a jej používaním, kde by oficiálna kryptomena mohla znížiť transakčné náklady.

Oficiálne kryptomeny by mohli znižovať riziká spojené s príliš koncentrovaným platobným systémom súkromného sektora. Dokázali by zvyšovať odolnosť systému, a to najmä tam, kde platby zabezpečuje niekoľko málo veľkých firiem. Tým by digitálne meny zároveň konkurenčným bojom tlačili na zníženie poplatkov a ziskov a konkurovali aj kryptomenám súkromného sektora.

Podľa MMF by oficiálne kryptomeny mohli zvýšiť efektivitu monetárnej politiky napríklad aj uľahčovaním zavedenia negatívnych sadzieb v prípade hlbokej krízy. Zároveň ale poukazuje aj na niekoľko rizík a možných nákladov spojených s digitálnymi menami prevádzkovanými centrálnou bankou ako je možný negatívny dopad na bankový systém, ktorý by sa mohol dostaviť v prípade masívnejšieho rozšírenia kryptomien. Banky by totiž kvôli nej mohli strácať depozitá, čo by ich nútilo zameriavať sa na drahšie formy financovania a následne k zvyšovaniu sadzieb z úverov.

Za zváženie stojí aj to, že väčšie rozšírenie oficiálnej kryptomeny by znamenalo výrazný rast súvahy centrálnej banky. U centrálnych bánk krajín, ktorých meny slúžia ako rezervné, by mohol vzniknúť problém spojený s tým, že v iných krajinách by nastalo nahrádzanie domácej meny "rezervnou" kryptomenou.

A netreba zabúdať ani na možnosť útokov a množstvo technologických problémov, monitoringu, dozoru, prevencie prania špinavých peňazí, a podobne. Aj z toho dôvodu je dobré zvážiť model, v ktorom by kryptomenu vydával súkromný sektor, ktorý by využíval svoju schopnosť inovovať a posúvať sa technologicky dopredu. Centrálna banka by dávala kryptomene dôveru tým, že by požadovala jej krytie rezervami. A tiež dohľadom.