Pomôcť s následkami živelnej udalosti môžu aj zamestnávatelia

Pridajte názor  Zdroj:

8. 12. 2019 - Pri živelných udalostiach, ako je napríklad požiar, môže zamestnávateľ poskytnúť sumu až do 2 tisíc eur zo sociálneho fondu bez zdanenia.

Zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom finančne pomôcť pri odstraňovaní alebo zmiernení následkov živelných udalostí. K živelným udalostiam patrí napríklad aj požiar. V prípade, ak pôjde o finančný príspevok vyplatený zo sociálneho fondu a jeho suma neprekročí 2 000 eur za rok, tieto financie sa u zamestnanca nezdaňujú. Príspevok tiež nepodlieha odvodom, a to ani u zamestnanca ani u jeho zamestnávateľa. V súvislosti s výbuchom plynu v bytovom dome v Prešove to uviedla Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) vo vyjadrení, ktoré agentúre SITA poskytla jej manažérka pre vzťahy s verejnosťou Lucia Ježeková Havlíková.

Okrem toho môžu sociálnu výpomoc zamestnávatelia poskytnúť aj z dôvodu úmrtia blízkej osoby zamestnanca. "Príspevok bude tiež oslobodený od daní a odvodov. Treba však splniť tri podmienky. K nim patrí, že ide o príspevok zo sociálneho fondu, jeho maximálna suma by nemala prekročiť 2 000 eur za rok a zamestnanec s danou blízkou osobou žil v spoločnej domácnosti," konštatuje SKDP.

Slovenská komora daňových poradcov vznikla v roku 1992. V tomto roku začalo pôsobiť prvých 88 daňových poradcov. Každoročne pribudne niekoľko nových členov. Daňovým poradcom sa môže stať iba vyštudovaný právnik alebo ekonóm. Podmienkou je 5-ročná odborná prax a absolvovanie náročnej skúšky. Pre získanie platnej licencie daňového poradcu a legálne poskytovanie daňového poradenstva sa musia stať členom SKDP. Každý člen komory je povinne poistený proti spôsobenej škode. Teraz je v zozname daňových poradcov 784 fyzických osôb a 136 právnických osôb.