Národná transfúzna služba chce kúpiť zdravotnícke vybavenie

Diskusia 1  Zdroj:

8. 12. 2019 - Celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 1,9 mil. eur bez DPH.

Národná transfúzna služba chce kúpiť zdravotnícke vybavenie. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky takmer 1,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu určených transfúznych liekov. "Proces patogénnej inaktivácie bude realizovaný podľa potrieb obstarávateľa v spracovateľských centrách Národnej transfúznej služby SR. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov – UV ožarovačov," uvádza sa v súťažných podkladoch. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Zákazka má trvať 48 mesiacov. Národná transfúzna služba požaduje zábezpeku ponuky vo výške 90-tisíc eur. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 20. decembra tohto roka.