Slovenská správa ciest zrekonštruuje tunel Stratená na ceste prvej triedy I/67

Diskusia 1  Zdroj:

7. 12. 2019 - Zákazku na dvanásť mesiacov za vysúťaženú cenu 957 tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty zadala spoločnosti TUBAU, ponuky v tendri predložilo deväť uchádzačov.

Slovenská správa ciest (SSC) zrekonštruuje tunel Stratená na ceste prvej triedy I/67 pri rovnomennej obci neďaleko Dobšinej v okrese Rožňava. Za stavebné práce plánované na dvanásť mesiacov má zaplatiť 957,1 tisíca eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Štátni cestári podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou TUBAU, a. s., Bratislava na základe verejného obstarávania, v ktorom predložilo ponuky deväť uchádzačov. O výsledku tendra formou výzvy na predkladanie ponúk, vyhlásenej v septembri tohto roka, informovali vo Vestníku verejného obstarávania. Pôvodná predpokladaná cena stavebných prác bola 1,25 milióna eur bez DPH.

"Cieľom stavby je rekonštrukcia tunela Stratená na ceste I/67 - odstránenie nevyhovujúceho osvetlenia v tuneli a odstránenie zatekania vody do tunela, ktorá v zime zamŕza a tým je ohrozená bezpečnosť premávky v tuneli," uviedla SSC. "Účelom stavby je zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. Napojenie na jestvujúcu cestnú sieť ostáva zachované bez zmien," priblížili cestári.

Práce sú rozčlenené na rekonštrukciu tunela Stratená (dĺžka 323 metrov) a odvodňovacej štôlne (dĺžka odvodňovacích štôlní je 598 metrov), ako aj na inštaláciu nového umelého osvetlenia tunela a vnútorné silové rozvody a prekládku telekomunikačného kábla. Súčasťou prác bude aj výstavba dočasnej prístupovej panelovej cesty k odvodňovacej štôlni. Cestári nezverejnili výšku ponúk ďalších ôsmich uchádzačov, v informácii o vyhodnotení ponúk uviedli len ich názvy. Ponuky predložili podľa poradia aj spoločnosti Eurovia SK, a. s., Košice, PORR, s. r. o., Bratislava, skupina Slovenské tunely, a. s., a TSS Grade, a. s., Bratislava, Metrostav, a. s., Praha spolu so svojou organizačnou zložkou v Bratislave, Doprastav, a. s., Strabag, s. r. o., Skanska SK, a. s., a Váhostav - SK, a. s., Bratislava.

Tunel Stratená obchádza dopravne ťažko priechodný Stratenský kaňon. Ide o jediný tunel na Slovensku na cestách prvej triedy. Tunel v severovýchodnom svahu vápencovej planiny Duča podľa portálu wikipedia vybudovali v rokoch 1969 až 1971 na mieste, kde rieka Hnilec v Stratenskej doline meandrami prekonáva tiesňavu Stratenský kaňon, ktorou až do otvorenia tunela viedla aj cesta.