Rast gréckej ekonomiky sa v 3. kvartáli prudko spomalil

Diskusia 1  Zdroj:

5. 12. 2019 - Grécka ekonomika pokračovala v 3. kvartáli v raste, tempo rastu však dosiahlo iba polovičnú úroveň oproti vývoju v predchádzajúcom štvrťroku.

Grécka ekonomika pokračovala v 3. kvartáli v raste, tempo rastu však dosiahlo iba polovičnú úroveň oproti vývoju v predchádzajúcom štvrťroku. Poukázal na to vo štvrtok grécky štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje.

Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy medzikvartálne o 0,6 %. To je viac než dvakrát slabšie tempo rastu oproti vývoju v 2. štvrťroku, v ktorom ekonomika vzrástla o 1,3 %. Údaj za 2. kvartál bol revidovaný smerom nahor z pôvodne udávanej hodnoty 0,8 %.

Pod rast v 3. štvrťroku sa podpísal najmä export, ktorý vzrástol o 4,5 %. Na porovnanie, dovoz sa zvýšil iba o 0,6 %.

Naopak, súkromná spotreba klesla oproti 2. štvrťroku o 0,4 %. Ešte výraznejší pokles zaznamenali investície, konkrétne o 5 %.

Medziročne sa HDP na sezónne upravenej báze zvýšil v 3. štvrťroku o 2,3 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu spomalilo, aj keď nie do takej miery ako v medzikvartálnom porovnaní. V 2. štvrťroku vzrástla ekonomika medziročne o 2,8 %, pričom aj údaj za 2. kvartál bol revidovaný smerom nahor. Pôvodne bol rast v období od apríla do konca júna stanovený na 1,9 %.

Na neupravenej báze vzrástla grécka ekonomika v 3. štvrťroku medziročne o 2,7 %. V 2. kvartáli rast dosiahol 2,9 %, zatiaľ čo predbežný údaj poukazoval na rast na úrovni 1,9 %.