Banky posielajú výpis poplatkov: Ideálna príležitosť získať bezplatný účet

Diskusia 1  
Banky posielajú výpis poplatkov: Ideálna príležitosť získať bezplatný účet
Zdroj: OVB
Foto: getty images


29. 11. 2019 - V týchto dňoch začali niektoré banky posielať klientom výpisy poplatkov. Túto povinnosť raz ročne predpisuje bankám zákon o platobných službách. Výpis je pre ľudí ideálna príležitosť, ako drahý účet zameniť za lacnejší alebo bezplatný, hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Ročný výpis poplatkov musia banky posielať bezplatne každému klientovi, ktorý má bežný alebo sporiaci účet. Vyplýva to zo zákona o platobných službách, ktorým sa do praxe preniesla smernica Európskej únie PAD (Payment Account Directive). Prvý výpis za rok 2018 dostávajú klienti len v týchto dňoch a pokrýva obdobie od 5.9. do 31.12.2018. Ďalšie výpisy podľa zákona budú pokrývať vždy celý kalendárny rok. „Výpis musí obsahovať nielen celkovú sumu poplatkov, ale aj podrobné údaje vrátane poplatku za vedenie účtu a bankové operácie. Súčasťou výpisu má byť aj prehľad uhradených úrokov pri úverových splátkach z účtu a pripísaných úrokov zo zostatkov na účte,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Povinnosť posielať výpis poplatkov sa vzťahuje len k osobným účtom, nie k podnikateľským účtom.

Banky posielajú výpis poplatkov: Ideálna príležitosť získať bezplatný účet

Podľa Mariána Búlika je výpis ideálnou príležitosťou, ako účet s poplatkami vymeniť za bezplatný variant. „Mať bezplatný účet v banke dnes nie je žiadny problém, takúto možnosť poskytuje väčšina bánk. Bezplatný účet v internetových bankách má svoje obmedzenia napríklad kvôli nemožnosti hotovostných vkladov alebo slabšej pobočkovej sieti. Ale aj v regulárnych bankách nie je pre aktívnych klientov problém získať bezplatný účet. Ak ste za účet podľa výpisu platili minulý rok poplatky a odvtedy ste nezmenili účet ani banku, je najvyšší čas pohľadať bezplatnú alternatívu,“ radí Marián Búlik.

Aktívne využívanie
Najvýhodnejšou možnosťou je získať bezplatný účet alebo balík služieb na základne jeho aktívneho používania. Kým dávnejšie bola rozšírenou podmienkou vysoká suma na bankovom účte alebo v podielových fondoch, dnes sú kritériá vo väčšine prípadov nastavené výlučne na aktívne používanie účtu. Pracujúci človek s vlastným bývaním zvyčajne nemá žiadny problém naplniť kritérium počtu inkás, trvalých prevodných príkazov a platieb kartou. Vo väčšine prípadov nie je problém ani kreditný obrat, čiže súčet súm, ktoré mesačne prídu na účet. Tieto sumy sú zvyčajne pod úrovňou minimálnej mzdy. „Na základe vlastnej skúsenosti môžem povedať, že v súčasnosti nie je na Slovensku problém mať bezplatný bankový účet. Podmienky sú zo strany bánk nastavené skutočne ústretovo,“ hovorí Marián Búlik.

Každá z veľkých bánk potvrdzuje, že čiastočné alebo stopercentné zľavy v nej má od štvrtiny do troch štvrtín klientov. Napríklad v najväčšej banke, Slovenskej sporiteľni, účet bez poplatku využíva viac než polovica klientov, v UniCredit Bank má účty zadarmo dokonca 90 % klientov, vo VÚB ich je tretina, v Tatra banke majú zľavu traja zo štyroch klientov a v ČSOB má viac než štvrtina klientov balík Pohoda zadarmo.

Banky posielajú výpis poplatkov: Ideálna príležitosť získať bezplatný účet

Banky sa snažia motivovať ľudí, aby si nechali iba jeden hlavný bankový účet  a využívali v jedinej banke ďalšie produkty banky či pridružených spoločností, ako sú poisťovne a stavebné sporiteľne. „Banky sa usilujú o krížový predaj a zároveň poskytujú klientom benefit v podobe bezplatného účtu a pohodlného spravovania svojich financií. Jednoznačne platí, že Slováci majú dnes v bankových účtoch veľmi výhodnú ponuku,“ hodnotí M. Búlik.

Vymeniť účet alebo banku je jednoduché
Ak sa človeku nepozdáva poplatok za účet, stačí sa pozrieť na cenník a zistiť, pri akých kritériách ho môže mať lacnejšie alebo zadarmo. Ďalšou možnosťou je prejsť na nižší balík. „Treba sa pozrieť na výpisy za posledné tri mesiace a podľa počtu jednotlivých transakcií pohľadať účet, ktorý je pri vašej intenzite využívania účtu bezplatný,“ radí Marián Búlik. Ak riešenie v danej banke neprichádza do úvahy, môže človek banku ľahko vymeniť. Dokonca môže presunom poveriť novú banku, ktorá sa postará o to, aby človeku bez prerušenia fungovali trvalé príkazy aj inkasá.

Návrh na bezplatný účet pre každého je zbytočný krok
Nedávno navrhol politik Boris Kollár základný účet v banke bez poplatkov pre každého. Tento krok je však vzhľadom na súčasné možnosti úplne zbytočný. V súčasnosti je štátom definovaný bankový balík už bezplatne dostupný ľuďom s nízkymi príjmami (žiadateľ nesmie mať mesačný príjem vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nesmie presiahnuť 15-násobok minimálnej mzdy). Dokonca na Slovensku existujú základné balíky dva – európsky, ktorý rieši to, aby nikto v EÚ nezostal bez možnosti využívať banky a slovenský pre sociálne slabších obyvateľov, ktorý zaviedla Ficova vláda s poukázaním na „drahé banky“. Ľudia, ktorí nespĺňajú sociálne kritériá pre bezplatný účet, však môžu bez problémov získať bezplatný účet za aktívne používanie.