Záujem Slovákov o investovanie sa podľa výsledkov prieskumu zvyšuje

Diskusia 2  Zdroj:

26. 11. 2019 - Najväčšou prekážkou, prečo Slováci viac neinvestujú, je ich slabšia finančná gramotnosť a strach.

Záujem Slovákov o investovanie sa zvyšuje. Prieskum agentúry Focus pre spoločnosť Partners Investments odhalil, že slovenskí investori sú opatrní, avšak s rastúcou odvahou ísť do vyšších rizík a výnosov. Najväčšou prekážkou, prečo Slováci viac neinvestujú, je podľa výsledkov prieskumu ich slabšia finančná gramotnosť a strach spojený s komplikáciami ako začať a ako správne investovať.

Počet investujúcich Slovákov rastie z roka na rok. Vlani investovalo približne 12 % respondentov, z toho 4 % do podielových fondov. V tomto roku už 18 % Slovákov tvrdí, že investujú. Do podielových fondov investuje v tomto roku 8 % opýtaných. Detailnejšie informácie z prieskumu poukazujú na to, že do fondov investujú ľudia, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie a sami seba označili, že sa vo financiách vyznajú veľmi dobre a dobre.

Ako povedal generálny riaditeľ Partners Investments Maroš Ovčarik, je dôležité rozumieť čo je investovanie, ako funguje a aké sú riziká. V prvom kroku je potrebné určiť si investičnú sumu, ktorá môže byť jednorazová alebo pravidelná. Pri pravidelnom investovaní je ideálne podľa neho investovať aspoň 20 % z čistého mesačného príjmu.

Druhým krokom je podľa Ovčarika stanoviť si investičný cieľ a investičný horizont, čas investovania. Bez jasne definovaného cieľa investovania dochádza podľa neho často k predčasným výberom investície, čo pre klienta znamená zbytočnú stratu, ak práve vtedy trhy klesajú, keďže sa v danom čase rozhoduje emocionálne a nie racionálne. S cieľom súvisí aj stanovenie investičného horizontu, teda na aký dlhý čas plánujeme investovať.

Následne je dôležité stanoviť si investičnú stratégiu a svoj rizikový profil. Základom dobre zvolenej investičnej stratégie je podľa Ovčarika pochopiť tzv. investičný trojuholník a jeho pravidlá. Je to vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou, čiže dostupnosťou peňazí. Základný vzorec hovorí zároveň o našom rizikovom profile. Ak investor očakáva vyšší výnos, tak potrebuje podľa Ovčarika akceptovať vyššie riziko a menšiu dostupnosť peňazí. Ak je riziko nízke, tak je nízky aj výnos.

Pozitívny je podľa Ovčarika aj fakt, ktorý potvrdil prieskum, že suma, ktorú vedia Slováci jednorazovo a tiež mesačne dlhodobo investovať, je postačujúca na to, aby si zabezpečili dobrý dôchodok alebo iné životné sny a rodinné plány. Až 47 % Slovákov má úspory na jednorazové investovanie, jednorazovo vie necelá pätina Slovákov investovať do tisíc eur. O čosi viac ako desatina je schopná investovať sumu od 1 001 do 3 000 eur a ďalšia skoro pätina sumu viac ako 3 000 eur. Viac ako polovica Slovákov vie pravidelne mesačne investovať malé sumy.

Slováci sú na jednej strane opatrní a triezvi pri predstavách, aký výnos by očakávali zo svojho investovania. Avšak zároveň by chceli atraktívnejší výnos. Opatrnosť Slovákov z investovania sa odráža aj v prístupe k investičnému riziku. Až tri štvrtiny Slovákov nechcú podstúpiť žiadne ani minimálne riziko.