Neskúšajte to s časovaním trhu, týchto päť alternatív bude účinnejších

Diskusia 4  
Neskúšajte to s časovaním trhu, týchto päť alternatív bude účinnejších
Zdroj: HumbleDollar
Foto: getty images


18. 2. 2020 - Mnohí investori to skúšajú s časovaním trhu, hoci ide o jeden z najmenej vhodných spôsobov, ako dosahovať nadpriemerné výsledky. Pritom existuje niekoľko lepších prístupov, ktoré môžu mať na portfólio oveľa lepší vplyv.

Pri časovaní trhu je potrebné urobiť dve správne rozhodnutia. Vystúpiť z trhu, keď sú akcie drahé, a opäť investovať, keď sú akcie lacné. To väčšina investorov nedokáže. Jednoduchá diverzifikácia a dávka trpezlivosti. Táto kombinácia dokázala aj v priebehu dvoch silných medvedích trendov prekonať väčšinu stratégií využívajúcich časovanie trhu. Aj tí, ktorí sa striktne držia ocenenia a hodnotového prístupu, zisťujú, že logika nemusí byť vždy na ich strane, pretože akcie dokážu byť po veľmi dlhý čas relatívne drahé.

Päť alternatívnych prístupov, ktoré dávajú zmysel,

1. Uvažujte dlhodobo
Kto chce mať úspech, musí byť dlhodobým investorom. Takže namiesto toho, aby sa snažil o načasovanie správneho vstupu na trh a výstupu z neho, by bolo asi lepšie natiahnuť investičný horizont. Dlhšia lehota a diverzifikácia väčšinou odmeňujú investorov zaujímavými výnosmi. Nie každý si ale môže dovoliť uložiť svoje peniaze na dlhší čas. Možno ich bude potrebovať skôr, ale v taktom prípade by človek nemal s týmito peniazmi vôbec vstupovať na akciový trh.

2. Zostavte si portfólio do každého počasia
Každý by mal mať vyváženú alokáciu aktív, teda kombináciu akcií a kvalitných dlhopisov, ktorá zodpovedá vzťahu k riziku. Defenzívne zmýšľajúci investori by mohli mať v akciách len 50 % portfólia a menej, zvyšok v dlhopisoch. Správna kombinácia závisí aj od veku, cieľoch a okolnostiach, ale diverzifikácia je kľúčová. Rozloženie rizika medzi rôzne triedy aktív alebo geografickej oblasti zníži vplyv prudkého poklesu na jednom konkrétnom trhu.

Neskúšajte to s časovaním trhu, týchto päť alternatív bude účinnejších

3. Rebalansujte

Všeobecne platí, že čím menej sa s portfóliom zabávate, tým lepšie. To ale neznamená, že by v ňom nemalo dochádzať k žiadnym zmenám. Len je potrebné k nim pristupovať strategicky, štruktúrovane a disciplinovane, podľa okolností a potrieb investora. Dobrým riešením môže byť periodické udržiavanie pôvodného mixu aktív a prispôsobovanie rozloženia v súlade s dlhodobým cieľom. To znamená, že napríklad raz za rok je dobré predať tú časť portfólia, ktorej sa darí, a nakúpiť také aktíva, ktoré strácali. To vlastne núti investora efektívne predávať na vrchole a nakupovať so zľavou.

4. Investujte pravidelne
Tí, ktorí riziko tak úplne nezvládajú, môžu využiť priemerovanie nákladov prostredníctvom pravidelného investovania. Aj tí, ktorí majú k dispozícii väčšiu sumu peňazí, ju môžu rozdeliť na niekoľko častí. Podľa odborníkov to síce nemusí znamenať vyššie zisky, ale najmä pri poklesoch má investor lepší pocit, že nakupuje v zľave a že jeho peniaze nestrácajú hodnotu tak rýchlo.

5. Držte viac hotovosti
Každý by mal mať dostatok hotovosti na pokrytie nákladov na tri až šesť mesiacov pre prípad neočakávaných výdavkov alebo straty zamestnania. Tí, ktorí sa boja, môžu držať ešte viac peňazí a môžu byť v prípade prepadov viac v pohode. Peniaze navyše sa môžu hodiť v prípade, že akcie výrazne zlacnia, a bude teda vhodnejší čas na nákupy.