Obecní policajti budú na príspevok k dôchodku odvádzať 3 % z hrubej mzdy

Pridajte názor  Zdroj:

19. 11. 2019 - Bývalí obecní policajti budú môcť od roku 2024 požiadať Sociálnu poisťovňu o nový príspevok k dôchodku.

Bývalí obecní policajti budú môcť od roku 2024 požiadať Sociálnu poisťovňu o nový príspevok k dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o cestovnej premávke, ktorú schválila Národná rada SR a ktorá do praxe zavádza nový inštitút – dávku osobitného sociálneho poistenia pre príslušníkov obecnej polície.

Nárok na príspevok budú mať od 1. januára 2024 tí obecní policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov. Jeho výška bude predstavovať 60 % priemernej mzdy oprávnenej osoby. Systém je založený na báze samofinancovania, preto budú príslušníci obecnej polície od 1. apríla 2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať do Sociálnej poisťovne poistné na tento príspevok, a to vo výške troch percent z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy).

Nárok na príspevok podľa novej legislatívy môže zaniknúť v štyroch prípadoch, a to smrťou príslušníka obecnej polície, vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii, dovŕšením dôchodkového veku a priznaním predčasného starobného dôchodku.

"Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti vytvorí nový osobitný fond, ktorý bude určený na výplatu príspevkov pre obecných policajtov. O samotnom príspevku bude rozhodovať zamestnávateľ (obec), ktorý zriadil obecnú políciu a v ktorej bol žiadateľ naposledy príslušníkom. V odvolacom konaní bude potom rozhodovať Sociálna poisťovňa," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.