Ocenenie akcií: Americké výrazne vyššie, prečo?

Diskusia 2  
Ocenenie akcií: Americké výrazne vyššie, prečo?
Zdroj: TopDownCharts
Foto: getty images


19. 11. 2019 - Americké akciové indexy posúvajú historické rekordy. A nielen v tomto smere sú pred ostatnou časťou sveta. Ocenenie amerického akciového trhu na základe ziskov firiem (P/E) je výrazne vyššie ako ocenenie globálneho akciového trhu bez USA.

Nejde o žiadne skryté faktory, ale o často medializované a na prvý pohľad zrejmé veci. "Prečo by mali investori hľadať tituly mimo USA, keď napríklad Európa a Japonsko sú politicky pomerne rizikové, rast ich ekonomík je pomalší a demografická štruktúra takmer beznádejná?" pýta sa Callum Thomas z TopDown Charts. "Rozvíjajúce sa trhy majú problémy s riadením samotných štátov a nestabilitou v mnohých smeroch. Navyše na ne možno pohodlne staviť cez americké firmy, ktoré na týchto trhoch majú expozíciu."

Thomas upozorňuje, že výrazný rozdiel v ocenení amerického a globálneho trhu historicky nastáva v zhruba 10-ročných cykloch. A jeden taký by sa vraj teraz mohol uzatvárať. To by malo prebiehať tak, že sa valuácia amerických a globálnych akcií začnú postupne dorovnávať a ich krivky približovať.

Ocenenie akcií: Americké výrazne vyššie, prečo?

Ocenenie akcií mimo USA je nízke aj vzhľadom k minulosti, nielen v porovnaní so súčasnými valuáciami amerických titulov. Ak by boli oba segmenty výrazne nadpriemerne ohodnotené, bola by oveľa väčšia šanca, že sa rozdiel v ich valuáciách sa zrovná tým, že jeden z nich zlacnie menej ako ten druhý. Ale v súčasnom prípade je jeden "drahý" a druhý "lacný" v porovnaní so svojimi historickými štandardmi. "Verím, že by akcie mimo USA mohli mať tendenciu doháňať americké tituly, pokiaľ ide o valuáciu, a vzhľadom k výhľadu vývoja ziskov firiem aj ceny," dodáva Callum Thomas.

Ak by ostatné podmienky na trhoch zostávali bez zmeny, vysoko ocenené aktíva sa oplatí predávať a tie "lacné" nakupovať. Aktuálny rozdiel v ocenení by v tomto duchu znamenal nakupovať akcie mimo USA, sú lacnejšie zhruba o 50 %. Je ale namieste otázka, či problémy vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhov mimo USA zodpovedajú tak veľkej "zľave".