Nemocnica v Lučenci vyhlásila verejnú súťaž na zdravotnícku techniku

Pridajte názor  Zdroj:

16. 11. 2019 - Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,3 milióna eur bez DPH.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec chce kúpiť zdravotnícku techniku, zariadenie a vybavenie. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 1,3 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Nemocnica chce obstarať okrem iného digitálny mobilný RTG a mamografický prístroj, endoskopické zostavy, mobilný operačný stôl s traumatologickým vybavením či prenosný ultrazvukový prístroj.

Zákazka je rozdelená na deväť častí. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec požaduje zábezpeku vo výške 60-tisíc eur. Jej hodnota je rozdelená na jednotlivé časti predmetu zákazky.

Zákazka má trvať 150 dní. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 28. novembra tohto roka.