Česi vedú pred Slovákmi v kúpnej sile potravín, Slováci zase platia menej za základné služby

Diskusia 8  
Česi vedú pred Slovákmi v kúpnej sile potravín, Slováci zase platia menej za základné služby
Zdroj: Topforex
Foto: SITA/AP


14. 11. 2019 - Kúpna sila Čechov a Slovákov sa od rozdelenia spoločného štátu vyvíja výrazne odlišne. Česi si tridsať rokov po páde socializmu môžu z priemerného platu kúpiť o 36 % viac základných potravín ako Slováci. Výnimkou je len biele pečivo, ktorého si dnes Slováci kúpia viac ako obyvatelia Českej republiky. Slováci si zase môžu dovoliť viac základných služieb. Údaje vyplývajú z novembrovej analýzy spoločnosti TopForex a Centra ekonomických a trhových analýz (CETA).

Pri nákupe vody a zemného plynu sme na tom lepšie ako Česi
Pri cene základných služieb panuje opačná situácia. V kúpnej sile pri vode a zemného plynu sú na tom dnes Slováci lepšie ako Česi, v prípade druhej komodity dokonca takmer o štvrtinu. Zároveň Česi aj Slováci si z priemerného platu môžu dovoliť kúpiť menej vody a plynu ako pred tridsiatimi rokmi. Voda je dnes pre Čechov dokonca drahšia viac než desaťnásobne. Iba elektrická energia vychádza v prepočte na mzdu dnes lacnejšie ako v osemdesiatych rokoch.

"Slovensko bolo pred rozdelením v priemere chudobnejšie, a tento stav pretrváva aj dnes, aj keď sa na Česko dlhodobo doťahuje," uviedol k výsledkom analýzy Matěj Homola, výkonný riaditeľ TopForex, a dodal: "Štruktúra výdavkov u oboch krajín je dnes takmer rovnaká: od roku 1989 výrazne klesli náklady na potraviny a spotrebný tovar, naopak oveľa drahšie sú služby. Prijatie eura na Slovensku na tento vývoj nemalo vplyv."

Za socializmu boli síce absolútne ceny nižšie, avšak nebolo lacnejšie
Pocit mnohých ľudí, že za socializmu „bolo lacnejšie“, vyvracajú čísla. Porovnanie do veľkej miery skresľujú absolútne hodnoty cien – tie boli nižšie, ale výrazne nižšie boli aj mzdy, ako aj dostupnosť tovaru. Druhým tvrdením, ktoré opäť vyvracajú čísla, je konštatovanie, že po páde komunizmu došlo k značnému zvýšeniu cien tovarov bežnej spotreby. Toto tvrdenie reflektuje nostalgiu za bývalým režimom o niektorých obyvateľov, ktorí pri zdražovaní tovarov (aj keď kompenzované rastom miezd) mohli mať pocit, že predtým si mohli dovoliť kúpiť viac. Tento pocit v mnohých ľuďoch zostal podnes. Čísla však dokazujú opak.

Potravín si dnes môžeme dovoliť viac, jedinou výnimkou  je mlieko
"Pokles kúpnej sily v Čechách pri niektorých službách, ako je dodávka plynu alebo vody, ukazuje na to, že ceny rastú hlavne tam, kde je vysoká regulácia. Dôvodom môžu byť aj ekologické opatrenia, ľahký výber daní alebo jednoducho monopolné postavenie," komentoval závery Michal Hejl, analytik z CETA, a doplnil: "Naopak tam, kde je konkurencia, vrátane trhu so základnými potravinami, sa takmer vždy kúpna sila obyvateľov zvyšuje."

Po troch desaťročiach od roku 1989 si môže Slovák za priemerný plat kúpiť spravidla niekoľkonásobok objemu základných potravín, ako si mohol kúpiť v čase socializmu. Na skúmanej vzorke potravín najmarkantnejšie vzrástla kúpna sila obyvateľov pri hydine (3,9 x), cukre (3,6 x), vajec (2,4 x) alebo párkov (1,6 x). Jedinou výnimkou zo základných potravín, pri ktorej je dnes kúpna sila obyvateľov slabšia ako v roku 1989 je mlieko – za socializmu sme si mohli  kúpiť zhruba o 15 % viac polotučného mlieka ako dnes. Toto porovnanie, samozrejme nezohľadňuje vývoj kvality produktov, ich balenie a dostupnosť, ktorá je s vtedajším obdobím neporovnateľná
Česi vedú pred Slovákmi v kúpnej sile potravín, Slováci zase platia menej za základné služby

Náklady spojené s bývaním
Rastúce ceny bývania a nákladov spojených s bývaním sú v poslednej dobe pomerne častou politickou témou. Zvlášť táto oblasť je tak náchylná k sentimentálnemu spomínaniu na "staré dobré časy". Dáta potvrdzujú túto situáciu pri vode a čiastočne pri zemnom plyne, avšak nie v prípade elektriny.

Česi vedú pred Slovákmi v kúpnej sile potravín, Slováci zase platia menej za základné služby

 

 

 


Pri porovnaní cien analytici vychádzali z mediánovej mzdy 117,64 EUR (1989) a 948 (2018).