Na slovenský trh podielových fondov vstupuje Goldside Asset Management

Pridajte názor  Zdroj:

12. 11. 2019 - Nový verejný špeciálny fond nehnuteľností Goldside Real Estate Fund správcovskej spoločnosti Goldside Asset Management, a.s. prichádza na slovenský trh. V tomto mesiaci je otvorený pre prvých investorov. Minimálna investícia do fondu začína od 20 eur. Investičný horizont fondu je nastavený na minimálne 3 roky.

"Lokálny investičný trh ovládajú v podstate 3 - 4 subjekty, ktoré tu pôsobia prakticky od jeho vzniku. Chceli sme do tohto prostredia priniesť nový pohľad na investovanie, kde sa na úspechu a neúspechu našich produktov chceme podieľať spoločne s investormi, čo je na slovenské pomery prevratná vec. Chceme tiež cielene odstraňovať umelé bariéry v dostupnosti investovania, ako sú napríklad neadekvátne vysoké poplatky bez ohľadu na výnos či príliš komplikované a pre klienta nezrozumiteľné produkty. Veríme, že sa to dá robiť aj inak, pričom dokážu zarobiť všetci," ozrejmil Peter Janiga, predseda predstavenstva správcovskej spoločnosti.

Stratégiou fondu je predovšetkým investovať do kúpy majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Peňažné prostriedky budú investované aj do iných aktív, a to najmä do dlhopisov, podielových listov, cenných papierov a nástrojov peňažného trhu na účely dosahovania výnosov, ako aj na účely zabezpečenia proti riziku. Depozitárom fondu je Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia. Prvou investíciou do fondu nehnuteľností Goldside Real Estate Fund je výrobno-logistická hala s administratívou patriaca realitnej spoločnosti Solčany Properties, a.s. s prenajímateľnou plochou 13.750 štvorcových metrov.
Goldside Asset Management získala v roku 2019 povolenie od Národnej banky Slovenska na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Jej 100-percentným akcionárom je finančná skupina Arca Capital.