Uviaznuté aktíva: Neistá budúcnosť generátora krátkodobých peňazí

Pridajte názor  
Uviaznuté aktíva: Neistá budúcnosť generátora krátkodobých peňazí
Zdroj: theconversation;marketwatch
Foto: SITA/AP


12. 11. 2019 - Najväčší producent ropy a plynu, Saudi Aramco, sa má stať najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Saudská vláda plánuje predať malú časť akcií najziskovejšej spoločnosti na svete na burze v Rijáde a potom kótovať 5 % firmy na medzinárodnom trhu.

Spoločnosť je taká veľká, že by išlo o vôbec najväčšiu verejnú ponuku (IPO) a celú spoločnosť by mohla oceniť na okolo 1,5 bilióna USD. To je menej ako vládne očakávané ocenenie na úrovni 2 biliónov dolárov, ale stále by to spôsobilo, že Aramco bude o 50 % väčšie ako Microsoft, Apple alebo Amazon, ktorých hodnota je približne 1 bilión USD.

Saudi Aramco denne produkuje viac ako 10 miliónov barelov ropy čo je približne 10 % svetového dopytu. Ropná a plynárenská spoločnosť dosiahla v minulom roku zisk 111 miliárd dolárov, čo je viac ako Apple, Royal Dutch Shell a Exxon Mobil dohromady. Sľubuje vyplatiť ročné dividendy vo výške 75 miliárd USD. Spoločnosť sa zaviazala k rozvoju infraštruktúry v Perzskom zálive a napriek tomu, že má hotovostný prebytok, požičala si 12 miliárd dolárov na financovanie budúcej infraštruktúry prostredníctvom dlhodobého dlhopisu.

Veľkosť a ziskovosť stali nepochybne atraktívnymi pre potenciálnych investorov. Vo svojom predbežnom prospekte Aramco odhalila, že jednotlivým retailovým investorom predá až 0,5 % svojich akcií. Neuvádzalo sa v ňom, koľko bude k dispozícii inštitucionálnym investorom. V dokumente sa uvádza niekoľko rizík, ktoré by potenciálni investori mali zvážiť, vrátane toho, ako na cash flow spoločnosti významne vplýva medzinárodná ponuka a dopyt po rope a cena, za ktorú je schopná predávať ropu. Prospekt poznamenal, že saudská vláda nakoniec rozhodne o úrovni produkcie ropy v krajine. Kráľovstvo znížilo produkciu Aramca, keď sa usilovalo o zvýšenie cien ropy.

Uviaznuté aktíva: Neistá budúcnosť generátora krátkodobých peňazí

Prečo je spoločnosť taká hodnotná? Bližší pohľad na údaje naznačuje, že trh vidí spoločnosť Aramco ako výrobcu krátkodobých peňazí, ale s oveľa horšími dlhodobými vyhliadkami.

Aj keď to vyznieva, že je spoločnosť v silnej pozícii, čísla ukazujú na zložitejšiu situáciu. Ostatné veľké ropné spoločnosti ako Shell zvyčajne vyplácajú akcionárom dividendu 6 % z ich investičnej hodnoty. Ak Aramco zaplatí podobné percento a jeho celkové dividendy dosiahnu okolo 75 miliárd USD, skutočná hodnota spoločnosti by sa mohla priblížiť k 1,25 biliónu USD. To by samozrejme urobilo spoločnosť najcennejšou na svete.

Je tu však ďalší problém. 6% návratnosť investícií z nákupu akcií spoločnosti predstavuje úspech spoločnosti v súčasnosti. Výnos z dlhodobého dlhopisu spoločnosti však predstavuje to, čo trh očakáva ako budúce vyhliadky spoločnosti: Momentálne je výnos dlhopisov okolo 4 % ročne. Ak je výnos dlhopisov nižší ako výnos z akcií, znamená to, že vyhliadky na rast kapitálu sú nižšie ako v iných odvetviach a investori vnímajú ropu ako klesajúce odvetvie.

Problém pre Aramco a ďalšie ropné spoločnosti spočíva v tom, že zmena klímy a klesajúci dopyt zmenili ropné akcie na „uviaznuté aktíva“. To znamená, že by mohli mať oveľa menšiu hodnotu, ako investori akceptujú a môžu sa dokonca stať bezcennými. Globálni investori nechcú zvyšovať podiel svojich portfólií venovaných ropným a plynárenským firmám. Mnohé, najmä suverénne investičné fondy, ako napríklad nórske, dekarbonizujú svoje investície.

Vďaka svojmu vysokému budúcemu výnosu môže byť Aramco atraktívny aj pre investorov, ktorí hľadajú  „hriešne akcie“, teda tí, ktorí radi profitujú z veľkých krátkodobých ziskov v sociálne neprijateľných spoločnostiach. Investori, ktorí nakupujú z finančných alebo strategických dôvodov, však riskujú, že im zostanú akcie, ktoré sa stávajú stále viac neobchodovateľnými. Kto by chcel byť posledným fondom, ktorý bude držať ropné aktíva?

Navyše saudská vláda bude musieť naďalej predávať ďalšie podiely v Aramco, aby mohla financovať svoje ambície transformovať ekonomiku, aby bola menej závislá na rope. Tým sa zníži cena akcií spoločnosti Aramco, čo spôsobí, že budúce ocenenia sa stanú ešte horšími. Ak je pre spoločnosť ťažké získať prvé požadované ocenenie, čo bude nasledovať neskôr, ak prvý predaj nebude úspešný?

Uviaznuté aktíva: Neistá budúcnosť generátora krátkodobých peňazí

Na IPO Saudi Aramco by sa dalo pozerať ako na privatizáciu a transformáciu majetku v podobe infraštruktúry v Perzskom zálive a záujem firmy začať investovať do obnoviteľných zdrojov. Pokiaľ ide ale o skutočné zmeny v tomto smere, ropné spoločnosti majú len slabé výsledky.

Na začiatku 18. storočia bola Wall Street jedným z miest v USA, na ktorých sa obchodovalo s otrokmi. Čoskoro sa môžeme obzrieť a čudovať sa nad tým, že na začiatku 21. storočia sa tu ešte obchodovala s investíciami súvisiacimi so spaľovaním ropy.