Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina vyhlásila súťaž na dodávku elektrickej energie

Diskusia 1  Zdroj:

10. 11. 2019 - Celková odhadovaná hodnota zákazky je vyše 1,2 milióna eur bez DPH.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina vyhlásila verejnú súťaž na elektrickú energiu. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky vyše 1,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

"Predmetom zákazky je nákup silovej elektrickej energie v pásme vysokej tarify, nízkej tarify a víkendovej tarify pre odberné miesta objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie," uvádza sa v súťažných podkladoch. Zákazka nie je rozdelená na časti.

Zákazka má trvať od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina nevyžaduje zábezpeku ponuky. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 28. novembra tohto roka.