Protimonopolný úrad schválil koncentráciu firiem Heneken, Brock Metals a Garda Alloys

Pridajte názor  Zdroj:

5. 11. 2019 - Podľa Protimonopolného úradu SR medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, existuje však medzi nimi vertikálny vzťah. Ten ale nevzbudzuje súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom.

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly bratislavskej firmy Heneken, s.r.o. nad košickými spoločnosťami Brock Metals, s.r.o. a Garda Alloys, s.r.o. Všetky podnikajú v oblasti metalurgie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31. októbra tohto roku. Ako ďalej informuje úrad, medzi aktivitami účastníkov koncentrácie nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít, existuje však medzi nimi vertikálny vzťah. "V oblasti predaja neželezných kovov, ktoré slúžia ako jeden zo vstupných produktov pri výrobe zinkových zliatin (zinok, hliník, meď a horčík) je aktívny oznamovateľ a v oblasti výroby a predaja zinkových zliatin sú aktívne nadobúdané spoločnosti," konštatuje PMÚ.

S ohľadom na rozsah činností a trhovú prítomnosť firmy Heneken v rámci veľkoobchodných dodávok neželezných kovov, respektíve trhovú prítomnosť spoločností Brock Metals a Garda Alloys v oblasti predaja zinkových zliatin, nevzbudzuje toto vertikálne prepojenie podľa PMÚ súťažné obavy z hľadiska obmedzenia prístupu k vstupom alebo obmedzenia prístupu k zákazníkom. Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií preto dospel k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia.

Spoločnosť Heneken vznikla v roku 2007. Svoj predaj zameriava na neželezné kovy vo forme ingotov ako hliník, horčík, magnézium, zinok, olovo a predzliatiny na báze hliníka. Obchoduje tisícky ton surovín mesačne, ktoré dodáva obchodným partnerom po celom svete. Centrála firmy sa nachádza v Bratislave, pobočky má v Hong Kongu a New Yorku. Logisticky okrem Bratislavy pôsobí v Rotterdame, Koperi, Brne, Štetíne, Antverpách, Petrohrade a Baltimore. Brock Metals a Garda Alloys podnikajú prostredníctvom výroby a predaja zinkových zliatin vo forme ingotov, zinkových zliatin pre žiarové pozinkovanie vo forme bločkov a tekutého zinku.