Sociálna poisťovňa vyplácala za osem mesiacov menej garančných dávok

Pridajte názor  Zdroj:

26. 10. 2019 - Priemerná vyplatená suma dávky garančného poistenia predstavovala takmer 1 632 eur, medziročne tak stúpla o 302 eur.

Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas januára až augusta tohto roka priemerne mesačne 118 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška ide o pokles o 20 poberateľov dávky. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov poisťovňa vynaložila 1,54 mil. eur, čo je medziročne viac o 67 tisíc eur. Priemerná vyplatená suma dávky garančného poistenia za osem mesiacov tohto roka predstavovala takmer 1 632 eur. Medziročne tak stúpla o 302 eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až august tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.